Подписване на споразумение за намаляване на цената на електрическата енергия

"Ей И Ес" намалява цената на тока, спестява на НЕК 50 млн. лева годишно

„Ей И Ес – 3С Марица Изток I” (ЕЙ И ЕС Гълъбово) постигна споразумение с Националната електрическа компания (НЕК) за изменение на договора за изкупуване на електрическа енергия, който централата има с НЕК. Съгласно споразумението между двете страни Eй И Ес Гълъбово ще намали цената си за разполагаемост с 14%.

Това ще спести на НЕК около 50 милиона лева годишно или общо 550 милиона лева за останалата част от срока на договора за изкупуване, който изтича през 2026 година, съобщиха от американската компания.

В допълнение към това НЕК ще изплати всичките си просрочени задължения към Ей И Ес Гълъбово. Обвързващо споразумение се очаква да бъде подписано към третото тримесечие на 2015 г., като то подлежи на обичайните регулаторни одобрения и одобрение от страна на банките-кредитори на централата.

„С това споразумение Ей И Ес допринася за преструктурирането на енергийния сектор в България и демонстрира пълна подкрепа за усилията на правителството да стабилизира сектора чрез дълбоки и мащабни реформи”, каза  изпълнителният директор на Ей И Ес България Оливие Маркет. „След като влезе в сила, споразумението ще бъде важен етап в работата на Ей И Ес Гълъбово, която е най-модерната топлоелектрическа централа в българската електроенергийна система, подкрепяща целите на българското правителство за енергийна сигурност и активно допринасяща за надеждността и устойчивостта на електроенергийната мрежа в страната. Бих искал също така да поздравя преговорния екип, ръководен от министър Петкова, заместник-министър Николов, изпълнителния директор на БЕХ Жаклен Коен и изпълнителния директор на НЕК Петър Илиев, които направиха възможно постигането на взаимноизгодно споразумение”, каза още Маркет.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема