Европейската комисия даде насоки за правата на пътниците във връзка с Covid-19

В усилията си да смекчи икономическите въздействия от пандемията COVID-19, Европейската комисия публикува насоки, за да гарантира, че правата на пътниците се прилагат съгласувано в целия Европейски съюз. Националните правителства въведоха различни мерки, включително ограничения за пътуване и граничен контрол.

ek

Целта на тези насоки е да се уверят пътниците, че техните права са защитени, както и да се намалят разходите за транспортния сектор. Насоките обхващат правата на пътниците при пътуване по въздух, с железопътен транспорт, кораб или автобус, морски и вътрешни водни пътища, както и съответните задължения за превозвачите.

Ако например пътниците са изправени пред отмяната на пътуването си, те могат да избират между възстановяване на цената на билета или пренасочване, за да стигнат до крайното си местоназначение на по-късен етап. В същото време насоките поясняват, че настоящите обстоятелства са „извънредни“, поради което някои права – като обезщетение в случай на отмяна на полет по-малко от две седмици от датата на отпътуване – не могат да бъдат прилагани.

Европейският съюз е единствената зона в света, където гражданите са защитени с пълен набор от права на пътниците - независимо дали пътуват с въздушен, железопътен, воден или автобусен транспорт. Превозвачите трябва да предложат на пътници, чиято услуга е анулирана, възстановяване на стойността за закупени билети или пренасочване. Превозвачите трябва също да предлагат грижи по отношение на хранене и настаняване. По отношение на обезщетението правилата се различават между различните видове транспорт.

За повече информация:

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема