Личните лекари могат да издават болничен лист за карантина на българските граждани, пристигащи от Италия и континентален Китай

Личните лекари могат да издават болничен лист за карантина на българските граждани, пристигащи от Италия и континентален Китай

Всички граждани, на които органите на държавния здравен контрол (регионалните здравни инспекции) са препоръчали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Това се отнася за гражданите, пристигащи у нас от континентален Китай и Италия, и попълнили анкетна карта при влизане в страната. За целта регионалните здравни инспекции ще предоставят информация за лицата, подлежащи на карантина, на общопрактикуващите лекари на територията на съответната административна област.

За издадения болничен лист лицата трябва да уведомят своя работодател в нормативно установения двудневен срок. Болничният лист може да бъде получен от общопрактикуващия лекар и предоставен на работодателя след изтичането на карантината.

Министерството на здравеопазването напомня, че всички лица под карантина не трябва да напускат домовете си и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.) трябва да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, а ако нямат такъв – със съответната регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.

Министерството на здравеопазването препоръчва също така да се избягват всички пътувания до континентален Китай и Италия, както и до държави с високо разпространение на коронавирус COVID-19.

Отговорност на всеки български гражданин е да се отнася съвестно към своето здраве и здравето на околните. Министерството на здравеопазването апелира гражданите под карантина да я спазват стриктно.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема