Наложени са първите наказания за нарушаване на противоепидемични мерки

От въвеждането на извънредното положение на 13.03.2020 г. до настоящия момент, районните прокуратури в цялата страна са образували общо 720 досъдебни производства във връзка с пандемията от новия коронавирус. По-голямата част от делата са за нарушаване на предписания за поставяне под карантина, издадени от съответните регионални здравни инспекции.

prokuratura

Налице са вече и първите наложени от съда наказания, сред които: „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години и глоба от 10 000 лв.; „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години и глоба от 10 000 лв.; „пробация“ - задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител и глоба в размер на 5000 лв.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема