Предложение – пенсиите да се увеличат средно с 64 лева от 1 октомври 2021

От 1 октомври пенсиите ще се увеличат средно с 64 лева, а средният им размер през тази година ще достигне 550 лева. Това се предлага чрез промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., които бяха одобрени от правителството. Предвижда се изплащането на добавката от 50 лева на всички 2 080 000 пенсионери да спре през септември и след 1 октомври в сила да влязат разпоредбите, които ще доведат до новите размери на пенсиите.

С измененията се предлага пакет от мерки, чрез които трайно се осигурява по-висок доход от пенсии както за настоящите, така и за бъдещите пенсионери. С промяна в Кодекса за социално осигуряване се предвижда тежестта за една година осигурителен стаж в пенсионната формула да се увеличи от 1,2 на сто на 1,35 на сто.

hands

Този коефициент ще се прилага при изчисляването на пенсиите за трудова дейност, които ще се отпуснат след 1 октомври 2021 г., когато законът влиза в сила. По този начин се повишава адекватността на новоотпуснатите пенсии, насърчава се по-продължителното участие на хората на пазара на труда и нараства процентът на заместване на доходите от труд.

С по-високата тежест на осигурителния стаж ще се преизчислят и всички пенсии, отпуснати преди 1 октомври 2021 г. Със законопроекта се предлага от 1 октомври минималната пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 300 на 340 лева. Това ще доведе до нарастване с 13,3 на сто на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер. Сред тях са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.

От 1 октомври максималният размер на пенсиите се повишава от 1440 лева на 1500 лева. От същата дата се предлага социалната пенсия за старост да се увеличи от 148,71 лева на 170 лева. По този начин ще се приложи справедлив подход при актуализиране на доходите на всички пенсионери, тъй като с 14,3 на сто ще се повишат и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност – пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на добавките, които се изчисляват от размер на социалната пенсия за старост.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg