Община Стара Загора кандидатства за финансиране на проектно предложение „Литературна Стара Загора – убежище на Духа“

С 42 гласа „За“ по време на днешното извънредно заседание на Общинският съвет в Стара Загора съветниците подкрепиха предложение за предоставяне недвижим имот за безвъзмездно управление на Музей „Литературна Стара Загора“ за срок от 10 години. Имотът е публична общинска собственост, с площ 545 кв. метра.

Теренът е пешеходното пространство, намиращо се между източната фасада на Музей „Литературна Стара Загора“ и западната фасада на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“.

Община Стара Загора е подала проектно предложение „Литературна Стара Загора – убежище на Духа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2020. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 782 320 лева. Партньор в проекта е Международен литературен фестивал Берген (Bergen international literary Festival, LitFestBergen).

Целта на проектното предложение е стимулиране на предприемаческия подход в дейността на културните институти за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, включително чрез ревитализиране на пространството пред Музей „Литературна Стара Загора“, заключено между източната фасада на Музей „Литературна Стара Загора“ и западната фасада на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“. Проектното предложение „Литературна Стара Загора – убежище на Духа“ е насочено към ревитализиране на Музея и външното му пространство, и внедряване на технологично-атрактивни и визуални средства.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 24 месеца след подписване на договора, съобщиха от Община Стара Загора.

DSC03398

www.infoz.bg  www.infoz.bg