Как да получим „зелен сертификат“?

Има три вида европейски цифров ковид сертификат: за ваксинация срещу ковид; за преболедуване на ковид, доказано с писиар тест; за отрицателен резултат от проведено изследване с писиар тест или с антигенен тест. Европейски цифров ковид сертификат за ваксинация можете да получите от имунизационния пункт, в който е приложена ваксината или от общопрактикуващия лекар, който ви е имунизирал.

vaccine covid19 03

Сертификатът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравно-информационна система. Този документ не е ограничен със срок на валидност.

Европейски цифров ковид сертификат за преболедуване получават гражданите, които притежават документ, удостоверяващ, че човек е прекарал заболяване от ковид, потвърдено с писиар тест. Как става това?

Европейски цифров ковид сертификат за отрицателен резултат от тест се издава от лабораторията, която е извършила изследването. Това може да бъде самостоятелна лаборатория, такава към лечебно заведение или към диагностично-консултативен център. Списък на лабораториите, които издават Европейски цифров ковид сертификат за изследване е публикуван на страницата на Националната здравно-информационна система.

Приложението за проверка на сертификатите е COVID CHECK BG.

Министерството на здравеопазването обръща внимание, че за определени цели е предвидена възможност за издаване на аналогичен на цифровия ковид сертификат на Европейския съюз за преболедуване документ на база бърз антигенен тест. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, дата на положителния резултат от проведен бърз антигенен тест (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването.

За „зелен сертификат“ се признават и посочените в Заповед № РД-01-733/ 27.08.2021 г. аналогични документи за ваксинация, за изследване и за преболедуване (доказано с писиар или с антигенен тест) за лица, ваксинирани, преболедували или изследвани извън страната.

 

covid check BG

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема