ползите от ваксините

Европейската комисия и Световната здравна организация обединяват сили, за да популяризират ползите от ваксините

Европейската комисия и Световната здравна организация са домакини на първата Глобална среща на високо равнище за имунизациите, която се провежда в Брюксел. Целта е да се ускорят действията в световен мащаб за прекъсване разпространението на предотвратими чрез имунизация болести и да се окаже отпор на дезинформацията по отношение на ваксините.

vaksini

При откриването на форума председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и д-р Тедрос призоваха спешно да бъдат умножени усилията за спиране на разпространението на болестите, предотвратими чрез ваксинация, например морбили. През последните 3 години 7 държави, сред тях и 4 от европейския регион, са загубили статута си на държави, изкоренили болестта морбили. Новите епидемии се дължат пряко на пропуските в имунизационното покритие, включително сред тийнейджърите и възрастните, които никога не са преминали през пълния цикъл на имунизация. За да може да се преодолеят ефикасно пропуските в имунизационното покритие, форумът ще изследва множеството препятствия пред ваксинацията, включително права, законова уредба и достъп, наличие, качество и удобство на услугата, социални и културни норми, ценности и подкрепа, лична мотивация, нагласи, знания и умения.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Няма извинение за това в развит свят като нашия деца все още да умират от болести, които отдавна трябваше да бъдат изкоренени. По-лошото е, че решението е в ръцете ни, но не го използваме на сто процента. Благодарение на имунизациите годишно се избягват 2 до 3 млн. смъртни случая, като ако световното имунизационно покритие се подобри, може да бъде спасен животът на още 1,5 млн. души. Днешната среща на високо равнище е възможност да предприемем действия за преодоляване на пропуските. Комисията ще продължи да работи с държавите от Европейския съюз като част от националните им усилия и с нашите партньори, които са днес сред нас. Предизвикателството е глобално; трябва да го преодолеем заедно и сега.

Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на Световната здравна организация, заяви: След много години на напредък днес се намираме в една критична повратна точка. Морбилито се завръща, а всяко десето дете все още няма пълния набор основни ваксини, поставяни в детска възраст. Можем и трябва да възстановим темповете си. Ще успеем обаче единствено ако ползите от ваксините са за всички и ако правителствата и партньорите инвестират в имунизацията като право за всеки, а и като социално благо. Дошъл е моментът да умножим усилията си в подкрепа на ваксинацията като основен елемент на всеобщото здраве.

Европейската комисия и Световната здравна организация призоваха също така за повече подкрепа за Глобалния алианс за ваксините (GAVI). GAVI има централна роля за постигането на глобалните имунизационни цели в държавите с най-малко ресурси в света. Новите модели и възможности за ускоряване на разработването на ваксини също са част от програмата на Срещата на високо равнище за имунизациите, заедно с механизмите, които да гарантират, че имунизацията е приоритет на общественото здраве и всеобщо право.

Контекст

Световната здравна организация обяви разколебаността по отношение на ваксините, включително пасивността и липсата на увереност и удобство, за една от десетте заплахи пред здравето в световен мащаб през 2019 г. Ваксините са безвредни и ефикасни и са основа на всяка силна система за първична здравна грижа. В световен мащаб 79 % от хората смятат, че ваксините са безвредни, а 84 % - че те са ефикасни, разкрива изследването Wellcome Global Monitor, чийто фокус е върху това какви са нагласите на хората по света по отношение на науката и основните здравни проблеми. От доклада Състояние на доверието във ваксините в Европейския съюз обаче става ясно, че отказът от ваксини се засилва в много държави от Европейския съюз поради ниското ниво на доверие в безвредността и ефикасността на ваксините в световен мащаб. Липсата на доверие е крупна причина за по-лошото имунизационно покритие, което пък е от основно значение за създаването на групов имунитет. Влошаването на имунизационното покритие води до увеличение на случаите на заболяване.

Според изследване Евробарометър от април 2019 г. почти половината от гражданите на Европейския съюз (48%) считат, че ваксините често могат да доведат до сериозни странични ефекти, докато 38% смятат, че те могат да причинят заболяванията, от които трябва да предпазват, а 31% са убедени, че те могат да отслабят имунната система. Тези цифри са резултат и от засиленото разпространение на дезинформация относно ползите и рисковете от ваксините чрез цифрови и социални медии.

За изтеклите месеци на 2019 г. докладваните случаи на морбили в света са достигнали най- високия си брой от 2006 г. насам. Активизирането на морбилито, което започна през 2018 г., продължи и през 2019 г., като през първите шест месеца на годината само в европейския регион на Световната здравна организация са отчетени 90 000 случая на болестта и над 365 000 по цял свят. Броят на случаите за полугодието вече надвишава общия годишен брой за всяка една от годините след 2006 г.

Напредъкът към всеобщо здравно осигуряване и цел 3 от целите за устойчиво развитие - „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ - са сред приоритетите на Европа и света. Световната здравна организация, нейните държави членки и Европейският съюз предприеха решителни стъпки за премахване на пропуските в имунизациите, които са отворена врата за съответните болести. Дейностите, които се изпълняват по Европейския план за действие на Световната здравна организация в областта на ваксините, препоръката на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация, и съвместното действие на Европейския съюз за ваксинацията имат дългосрочно отражение върху здравните системи и общностите.

За повече информация

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема