вакссина COVID-19

Европейската комисия подписва втори договор, за да гарантира достъпа до потенциална ваксина

След официалното му подписване между Sanofi – GSK и Европейската комисия, влезе в сила вторият договор с фармацевтично дружество. Договорът ще позволи на всички държави членки на Европейския съюз да закупят до 300 милиона дози от ваксината, разработена от Sanofi – GSK. Освен това държавите членки могат да дарят определен брой дози на държавите с по-ниски и средни доходи.

Sanofi и GSK също така ще се стремят своевременно да предоставят значителна част от своите доставки на ваксини чрез сътрудничество с механизма за глобален достъп до ваксини за COVID-19 (COVAX) – свързания с ваксините стълб на ускорителя за достъп до инструменти за борба с COVID-19 за държавите с по-ниски и средни доходи.

covid 19

Комисията вече подписа договор с AstraZeneca и продължава да обсъжда подобни споразумения с други производители на ваксини (Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и BioNTech), с които приключи проучвателните разговори.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „С днешния си договор със Sanofi – GSK Европейската комисия отново показва ангажимента си да гарантира равен достъп до безопасни, ефективни и достъпни ваксини не само за европейските граждани, но и за най – бедните и най-уязвимите хора в света. Скоро ще бъдат сключени споразумения с други дружества и ще се изгради диверсифициран портфейл от обещаващи ваксини въз основа на различни видове технологии, което ще увеличи шансовете ни за намиране на ефективни средства за защита от вируса.“

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Като се има предвид, че няколко държави в Европа са изправени пред нови огнища след лятната ваканция, безопасната и ефективна ваксина повече от всякога се възприема като най – добрия начин за преодоляване на тази пандемия и на разрушителните последици от нея за нашите икономики и общества. Това второ споразумение е още един крайъгълен камък в стратегията на Европейския съюз в областта на ваксините. Днес разширяваме възможностите си да гарантираме, че гражданите на Европейския съюз и хората целия по свят могат постепенно да се върнат към ежедневието си и да се чувстват в безопасност.“

Днешният договор се финансира от инструмента за спешна подкрепа, който отделя средства за създаването на портфейл от потенциални ваксини с различни профили, произведени от различни дружества.

Sanofi и GSK разработват рекомбинантна ваксина за COVID-19, като използват иновационни технологии и от двете дружества. Sanofi ще допринесе с антиген на S-протеин на вируса на COVID-19, който се основава на рекомбинантна ДНК технология. GSK ще участва със своята адювантна технология, която е от особено значение в случай на пандемия, тъй като може да намали количеството протеин в една доза ваксина, което ще позволи да бъдат произвеждани повече дози ваксини и по този начин ще се допринесе за защитата на повече хора. Комбинацията от протеин-базиран антиген заедно с адювант е добре установена практика и се използва в редица налични днес ваксини, за да се подобри имунната реакция. Тя може също така да подобри вероятността за създаването на ефективна ваксина, която да може да се произвежда в по-голям мащаб.

Дружествата започнаха етапи 1/2 на проучванията си през септември, които ще бъдат последвани от етап 3 на проучванията до края на 2020 г. Ако тези проучвания са успешни и при отчитане на регулаторните съображения, дружествата имат за цел да предоставят ваксината на разположение до втората половина на 2021 г.

Заедно с държавите членки и Европейската агенция по лекарствата Комисията ще използва съществуващите възможности за гъвкавост, за да ускори разрешаването и предоставянето на разположение на успешни ваксини срещу COVID-19. Регулаторните процеси ще бъдат гъвкави, но ще останат солидни. Всяка пусната на пазара ваксина трябва да отговаря на необходимите изисквания за безопасност и да бъде подложена на научна оценка от Европейската агенция по лекарствата като част от процедурата по предоставяне на разрешения в рамките на вътрешния пазар на Европейския съюз.

Контекст

На 17 юни Европейската комисия представи европейска стратегия за ускоряване на разработването, производството и въвеждането на ефикасни и безопасни ваксини срещу COVID-19. В замяна на правото да закупи определен брой дози ваксина в даден срок Комисията финансира част от първоначалните разходи на производителите на ваксини под формата на предварителни споразумения за закупуване. Предоставеното финансиране се смята за авансово плащане за ваксините, които в действителност ще бъдат закупени от държавите от Европейския съюз.

Тъй като високите разходи и високият процент на неуспех правят инвестирането във ваксина за COVID-19 високорисков избор за разработчиците на ваксини, тези споразумения следователно ще дадат възможност да се направят инвестиции, които при други обстоятелства просто не биха били възможни.

Европейската комисия също така е поела ангажимент да гарантира, че ваксина ще получат всички нуждаещи се навсякъде по света, а не само хората у дома. Никой няма да е в безопасност, докато всички не сме защитени. Поради това от 4 май 2020 г. Комисията набра почти 16 млрд. евро в рамките на глобалните действия срещу коронавируса, насочени към всеобщ достъп до тестове, лечение и ваксини срещу коронавируса и към глобалното възстановяване, и потвърди интереса си да участва в механизма COVAX за справедлив достъп до ваксини срещу COVID-19 на достъпни цени навсякъде по света. Като част от усилията на „Екип Европа“ Комисията обяви на 31 август, че ще предостави 400 милиона евро за гаранции в подкрепа на COVAX и на неговите цели в контекста на глобалните действия срещу коронавируса.

Повече информация:

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни