▶ Ваксините срещу COVID-19 и прилагането им са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на хората

▶ Ваксините срещу COVID-19 и прилагането им са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на хората

Приетият от правителството Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 определя приоритетните целеви групи за ваксинация. Препоръките за ваксинация се основават на подробна и задълбочена оценка на наличните доказателства. Приоритизирането на целевите групи се основава на епидемиологични и етични критерии.

Определянето на целевите групи и препоръките за ваксинация ще зависят от посочените в официалната документация на разрешените за употреба ваксини групи от населението, за които е предназначена дадената ваксина.

Планът подчертава, че от особено значение е първите доставки на ваксина да са предназначени за следните групи от населението, съобразно риска от инфектиране и необходимостта от поддържането на критичните структури за функционирането на обществото, изброени по ред на обхващане:

  • Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал. Те са поставени под висок риск от заразяване с COVID-19 и могат да предават инфекцията на рискови групи от населението. Имунизирането им ще позволи те да продължат да изпълняват професионалните си ангажименти.
  • Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.
  • Възрастни хора на и над 65-годишна възрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити.
  • Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

Имунизациите срещу COVID-19 на целевите групи ще се извършват по предварително изготвени списъци и ще се прилагат от лекари в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, РЗИ, от лекари в специализирани структури на МВР и Министерството на отбраната и от нарочно създадени за целта екипи, вкл. и мобилни екипи.

Две са условията за имунизиране – изразено желание и информирано съгласие.

Одобрението на бъдещите ваксини срещу COVID-19 за всички държави членки на Европейския съюз трябва да бъде предоставено от Европейската комисия след централизирана процедура за оценка, координирана от Eвропейската агенция по лекарствата. При процедурата за одобрение се прави детайлна оценка на данните за качеството, безопасността и ефикасността на всяка ваксина, като по този начин се гарантира, че ваксините са с подходящо качество и положително съотношение полза – риск.

На днешното правителствено заседание бе одобрен и състава на Националния ваксинационен щаб.

 

Пресконференция на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов за Националния план за ваксиниране срещу COVID-19, 04-12-2020

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

На подобна тема