Международният младежки център в Стара Загора обявява конкурс за младежки инициативи You(th)can

Международният младежки център в Стара Загора обявява конкурс за младежки инициативи You(th) can

Международен младежки център в Стара Загора обявява конкурс за младежки инициативи You(th) can. Целта е младежи и младежки групи да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост. Чрез младежките инициативи ще се подобри гражданското участие и ще се насърчи овластяването на млади хора на територията на Област Стара Загора.

Одобрените предложения ще бъдат финансирани чрез проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“.

Допустими кандидати в конкурса по подбор на младежки инициативи You(th) can са всички младежи на възраст между 15 и 29 години, които предварително са сформирали екип от минимум 4-ма човека. Младите хора могат да разработват своите инициативи в следните тематични области: Неформално образование, Младежка заетост, Социални иновации, Гражданска активност, Младежко доброволчество, Култура и изкуство, Екология и опазване на околната среда, Здравеопазване, спорт и превенция, Туристически излети с образователна цел, съобщиха от Община Стара Загора.

Одобрените предложения ще бъдат финансирани чрез осигуряване на необходимите материали за провеждане на младежки инициативи в размер на до 500 лева.

Крайният срок за подаване на предложения за конкурса е 7 януари 2022 г.

Повече информация, общите изисквания и методиката за оценка на младежки инициативи You(th) can могат да бъдат разгледани на сайта на Община Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg