НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации за доходи през 2021

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в Портала за е-услуги на Националната агенция за приходите. Потребителите, които имат персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис вече имат достъп до въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари.

nap logo

Декларациите могат да включват също и данни за: доходи от наем – при отдаване на имот на юридически лица; получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в интернет; продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Данните се визуализират, след като изрично се поиска зареждането им в съответния раздел и приложения на декларацията.

Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, съветват от НАП.

Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2021 г., приключва на 3 май 2022 г. На 30 юни 2022 г. изтича и срокът за подаване на годишните данъчни декларации от физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си данъчни декларации (по чл. 50 ЗДДФЛ).

Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март 2022 г.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор.

www.infoz.bg  www.infoz.bg