Гранитският дъб съхне

В село Гранит, община Братя Даскалови, се намира най-старото дърво в България – Гранитският дъб. Датиран е от 345 г. и вече е почти на 17 века. Той е с внушителни размери – висок е 22 метра, короната му покрива площ от над един декар, а диаметърът в основата му е 12 метра. Дървото обаче постепенно съхне.

„Дъбът е в лошо състояние. От всички клони само един е останал жив. Основният проблем за състоянието му е ниската подпочвена вода, но за съжаление не можем да направим нищо за нейното повишаване. През 1969 година най-големият клон на дървото се чупи и оттогава започва процес на съхнене на дървото. През 1983 година са правени подобрения. Специалисти са бетонирали хралупата на дървото, направили са тази метална конструкция, но за съжаление опитът се оказва неуспешен. От страна на Общината сме предприели мерки за заграждане на дъба, за да се ограничат посетителите” – каза Емил Филипов, зам.-кмет на община Братя Даскалови.

При изработването на укрепващата конструкция през 1983 г. стоманеното въже се е впило в единствения жив клон и може да го прекърши.
„Трябва да се осигурят средства за бригада от алпинисти, които да окачат две нови въжета и да ги притегнат до положение, в което те вече да поемат тежестта на клона, за да се освободи от впитите стоманени нишки и да се почисти” – коментира Тоню Цанев, председател на Народно читалище „Христо Ботев” в село Гранит.

Близо до Гранитския дъб расте неговият син, както местните хора го наричат. Той е отгледан като фиданка и посаден от учителката Станка Колева през 1986 г.

dab selo granit

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

Теми: