Техническият колеж в Казанлък приема първите си студенти

Новооткритият Технически колеж в Казанлък към Техническия университет в София обяви прием за учебната 2017/2018 г. (държавна поръчка) по специалност „Технология на машиностроенето”. Формата на обучение е редовна.

kolezhЗанятията са без откъсване от производството. Те ще се провеждат в четвъртък и петък след обед и събота и до 2 пъти годишно по една/две седмици. Завършилите колежа придобиват Образователна степен „Професионален бакалавър”.

Кандидат-студентите подават документите за кандидатстване по интернет в Технически колеж – Казанлък от 2 до 15 октомври 2017 г.  Подробна информация и документи за кандидатстване ще намерите на интернет страницата на Технически университет – София, Технически колеж – Казанлък.

Таксата за кандидатстване е 30 лева. Семестриалната такса е 350 лева. От такси се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОМН.

Академичната учебна година в Казанлък започва 23 октомври.

www.infoz.bg

Теми: