Технически колеж по енергетика, електроника и машиностроенеще бъде разкрит в Казанлък

Технически колеж по енергетика, електроника и машиностроене ще бъде разкрит в Казанлък

Акредитационният съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) взе решение да бъде разкрит Технически колеж по енергетика и електроника към Технически университет – София в Казанлък.

Предстои и Министерството на образованието и науката да вземе свое решение за създаването на новото учебно заведение.

С разкриването на колежа Община Казанлък ще отговари на потребностите на пазара на труда, бизнеса и младите хора не само в региона, но и в цялата страна. Качественото професионално образование и обучение има потенциал за справяне с нивата на младежка безработица, за насърчаване на културата на учене през целия живот, за преодоляване на социалното изключване и за насърчаване на активното гражданство, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Решението дава възможност на младите хора в общината да получат така необходимото висше техническо образование по специалности от промишления отрасъл „Машиностроене“, силно развит в региона и страдащ от дефицит на кадри. Обучаваните студенти по специалност „Технология на машиностроенето“ ще получат степен „професионален бакалавър“, като периодът на обучение ще бъде три години или 6 семестъра.

При подготовката на проекта за откриване на Колежа бяха използвани данни от проучване, проведено в началото на 2015 г. от страна на Регионален инспекторат по образование – Стара Загора, за нагласите на учениците в средните училища на територията на област Стара Загора за готовност да продължат образованието си в колежа в Казанлък.

В община Казанлък стартира пилотно дуалното обучение и първият випуск завърши тази година.

www.infoz.bg

На подобна тема