Дипломират се първите ученици, обучавани по швейцарската система за дуално образование

Дипломират се първите ученици, обучавани по швейцарската система за дуално образование

Първите ученици в България от Професионална гимназия "Иван Хаджиенов" в Казанлък, които се обучават по швейцарската система за дуално образование „учене чрез работа“, завършват училище.

20 ученици ще получат диплома за машинни техници, специалност „Машини и системи с цифрово-програмно управление“ на церемония на 15 май.

Професионалната гимназия “Иван Хаджиенов“ е едно от двете училища в България, които през 2015 г. започнаха пилотно да прилагат швейцарския модел на дуално образование в рамките на проекта ДОМИНО (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото), финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В обучението се включиха две паралелки от 9 и 11 клас, а в момента общо 125 ученици се обучават по дуалната форма в две специалности "Машинен техник - машини и системи с цифрово-програмно управление" и "Мехатроника“.

Макар и само две години в ДОМИНО, учениците, които сега завършват, имаха възможност да учат по програмите на проекта, да работят в реална работна среда, насочвани от наставници, както и да получават заплащане по трудов договор. Според българското законодателството фирмите-партньори плащат на учениците 90% от минималната работна заплата съобразно изработеното време. Трите фирми партньори по ДОМИНО в Казанлък заплащаха на учениците повече - 90% от минималния осигурителен праг за професията.

„Учениците излизат подготвени и могат с летящ старт да започнат работа на пълен работен ден в заводите, в които вече са се обучавали и работили. За тях има търсене и ги очакват“ - казва Петя Евтимова, ръководител на проекта ДОМИНО. “Навлизането на дуалното образование в България е на прав път: училищата обучават учениците по търсени професии, а бизнесът активно участва в подготовката на бъдещите си кадри. Необходими са обаче бързи промени в законодателството за въвеждането на принципите на дуалното образование“.

Само през следващите две години близо 600 ученици в България ще завършат дуално образование по швейцарски модел. До 2019 г., когато проектът приключва, ДОМИНО планира да обхване поне 1200 ученици, 15 професионални училища, както и най-малко десет професии. В момента в рамките на ДОМИНО се обучават 425 ученици по общо пет професии в 16 професионални гимназии в цялата страна над 63 водещи български и чуждестранни фирми партньори. През новата учебна в проекта се очакват нови 14 училища и три нови професии, както и още фирми партньори.

Бюджетът на проекта е 3 530 000 швейцарски франка, като 15% е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката. Използван е основно опитът на Швейцария, но и на други страни, както и добрите традиции на българското професионално обучение.

www.infoz.bg

 

На подобна тема