В 30 професионални гимназии е въведено дуално образование

В 30 професионални гимназии е въведено дуално образование

На 15 септември близо 800 ученици ще прекрачат прага на 30 професионални гимназии в 19 града в цялата страна, за да се обучават по системата „учене чрез работа“ в рамките на проекта ДОМИНО на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Безпрецедентен е ангажиментът на бизнеса към дуалното образование: над 170 фирми поеха тази година ангажимент в рамките на проекта ДОМИНО („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“) към обучението на бъдещите кадри, като им осигуряват възможности за практика,наставници и работа със заплащане, още докато учат, съобщиха от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

„Активността на фирмите за включване в дуалното образование надхвърли всичките ни очаквания. Фирмите показват, че са готови да споделят с държавата не само разходите за професионалното образование, но и отговорността за неговото качество“ - споделя Петя Евтимова, ръководител на проекта. От участващите в ДОМИНО над 170 фирми 70 % са изцяло български.

„В дуалното образование се включват не само големи предприятия, 60% са средните предприятия и малките фирми. 80% от участващите фирми са в областта на тежката промишленост и енергетиката, а 20% са в сферата на леката и туристическата индустрия“ - допълва Евтимова.

Учениците по дуално образование в рамките на ДОМИНО ще се обучават тази година по общо осем професии, които са търсени от бизнеса: машинен техник за машини и системи с цифрово-програмно управление, техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти, електротехник, газов техник, готвач, техник по транспортна техника,техник на електронна техника и техник-технолог в дървообработването.

Дуално образование по швейцарски модел има в: София, Плевен, Русе, Добрич, Бургас, Ямбол, Сливен, Казанлък, Стара Загора, Пловдив, Перник, Кюстендил, Севлиево, Златица, Варна, Сандански, Троян, Радомир, Панагюрище.

През 2015 година българо-швейцарският проект ДОМИНО започна в две гимназии - в София и Казанлък, по две професии. Година по-късно професиите бяха пет, броят на училищата - 16, учениците - 425, а фирмите партньори – 63 в 11 града.

През май тази година завърши първият в България ДОМИНО - випуск. 20 възпитаници на Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък получиха удостоверение за завършено дуално обучение по швейцарски модел „учене чрез работа“, което допълва дипломите им за средно образование и сертификата за професионална квалификация за машинни техници, специалност „Машини и системи с цифрово-програмно управление“. Повечето от тях вече работят във фирмите, в които се обучаваха като ученици, а други избраха да следват.

За проекта ДОМИНО
С общ бюджет от 3,5 милиона швейцарски франка проектът ДОМИНО („Дуално образование за модерните изисквания и нужди наобществото“) подкрепя реформите в системата на професионалното образование чрез въвеждане на съвременни дуални методи на базата на българските традиции и черпейки опит от Швейцария, която има световно призната система на дуално обучение и едно от най-ниските нива на младежка безработица в света. С всяка учебна година се увеличават часовете за работа на учениците в реална работна среда, като накрая те ще бъдат два дни от седмицата в училище, а в останалите три ще работят със заплащане по договор и със заплащане в предприятията, включени в системата на дуалното образование. До приключването на проекта през 2019 година в ДОМИНО се предвижда да бъдат обхванати общо 1200 ученици в над 30 професионални училища, както и поне десет професии.

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема