Таксата за битовите отпадъци в Казанлък се увеличава

Таксата за битовите отпадъци в Казанлък се увеличава

Общинският съвет в Казанлък реши на заседание таксата за битовите отпадъци да бъде увеличена за следващата година. За града тя ще бъде 4 промила върху данъчната оценка на имота, а за населените места – 6 промила. Средствата ще покрият плащането на отчисленията на тон депониран отпадък към Министерството на околната среда и водите, които от 57 лв. за тази година, през 2020 г. стават 95 лв.

Отчисленията са най-голямото перо в план-сметката на Общинското предприятие по чистота и възлизат на 1,425 млн. лева. Част от събраните средства с новия налог ще подпомогнат нуждите на дружеството от обновяване на техниката, повишаване на качеството на извършваните услуги по чистота, провеждане на информационни кампании за разделно събиране на боклук, сепариране, за да се намали количеството депониран отпадък, а от там – и заплащаните отчисления.

Общо решение на разширено заседание на Председателския съвет на Общинския съвет през декември, с представители на всички политически групи, гласи, че „разходите на предприятието трябва да бъдат колкото приходите“, а не както досега Общината да покрива от бюджета дефицита, който се очертава в размер на около 1,5 млн. лв. за 2020 г..

Това е първа промяна в община Казанлък на размера на таксата за битовите отпадъци от 2012 година насам, припомнят от пресцентъра на Общината.

www.infoz.bg  www.infoz.bg