Кметът на Стара Загора мотивира защо таксата за битови отпадъци се увеличава с 0,2 промила

Таксата за битовите отпадъци на домакинствата в Стара Загора да се увеличи от 1,5 на 1,7 промила върху данъчната оценка на имота, а за бизнеса - от 3,5 на 4 промила, предлага кметът Живко Тодоров. Решение ще се вземе на предстоящото заседание на Общинския съвет. Първоначално предложението беше таксата да стане 1,8% за гражданите, а за бизнеса 4,2%. Реалното увеличение за апартамент от 80 кв. м ще бъде под 24 лева за година.

Размерът на таксата досега е сред най-ниските спрямо големите градове в страната и не е променян от 7 години. За този период обаче минималната заплата се вдига над два пъти, което води до значително увеличение и на фонд работна заплата за тази дейност. Предстои поскъпване и на отчисленията, които общините плащат на Министерството на околната среда и водите. В тази връзка увеличението на такса смет е неизбежно.

„Ако не го направим, ще изпаднем в огромен дефицит за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване. Това означава голямо дофинансиране от общината, което и в момента е над 1 милион лева. Увеличаваме качеството на екологията в града. Имаме Регионално съоръжение за третиране на битовите отпадъци, сепарираща инсталация… Ще правим рекултивация на старото депо за отпадъци, за което също ще имаме финансов ангажимент. Искаме градът ни да бъде зелен и чист, но това без да плащаме не може да се случи” – обясни Живко Тодоров.

Той добави, че събираемостта на данъците в Стара Загора е много висока и не очаква увеличението на таксата за битовите отпадъци да ѝ се отрази. Длъжник на Общината е УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”. Предложението на кмета към Министерството на здравеопазването е Общината да получи бившата сграда на АГ-комплекса срещу дълга на болничното заведение и земята, върху която се намира, тъй като е общинска. А сградата на бул. „Ген. Столетов” да се превърне в модерен общински център за доболнична помощ.

taxa smet stara zagora 01

taxa smet stara zagora 02

Защо Община Стара Загора увеличава таксата за битовите отпадъци?

* * *

Министър Димов пред Националното сдружение на общините в Република България:
Отчисленията на общините за депониране на отпадъци ще се увеличат плавно

Постигнахме съгласие с Националното сдружение на общините в Република България размерът на отчисленията, които общините плащат при депониране на отпадъци, да се увеличи плавно на три пъти през следващите три години до достигане на максималния размер от 95 лева на тон. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов, който участва във встъпителен форум на Националното сдружение на общините в Република България за мандат 2019-2023 г. „През 2020 г. таксата ще се повиши от 57 на 69 лв./тон, през 2021 г. ще има увеличение от 13 лева и още 13 лева през 2022 г.“, съобщи министър Димов, цитиран от пресцентъра на министерството.

„Имахме поредица от разговори с Националното сдружение на общините в Република България и с парламентарната група на „Обединени патриоти“, за да направим таксите за общините така, че да са поносими за гражданите, и в същото време да изпълняваме целите, които сме си поставили за намаляване на депонирането. Затова решихме че скокът, който се очакваше от следващата година, ще го разпределим на три относително равни части и така ще постигнем предвиденото от 2020 г.“, обясни министърът. Той увери, че в разговорите и общините, и министерството са направили всичко възможно, за да продължим напред с изпълнението на целите по оползотворяване на отпадъците. Компромисното решение е с цел общините да доизградят инсталациите за компостиране и сепариране. „По Оперативна програма „Околна среда“ успяхме да стартираме по-голяма част от проектите за компостиращите, анаеробните и сепариращите инсталации. Тази инфраструктура все още се изгражда, но през следващите години ще бъде завършена и ще заработи“, увери Нено Димов.

Председателят на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов и кметовете, участващи във форума, благодариха за постигнатото решение. Министър Димов припомни, че отчисленията не се събират, „за да стоят в една сметка, а за да се предприемат мерки за по-малко депониране и повторно използване и рециклиране на отпадъци“. Според него голяма част от общините вече изпълняват целите и отчисленията за тях ще бъдат намалени с 50%.

Пред общините министър Нено Димов представи напредъка по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Към момента са обявени 54 процедури на обща стойност 4,3 млрд. лева., което представлява 124% от ресурса на програмата, при обявени 23 процедури за 41% от ресурса в началото на мандата. Договорените суми са за близо 92% от бюджета при 21% към май 2017 г., а сертифицираните разходи са близо 24% при 1,1% в началото на мандата.

За следващия програмен период министър Димов съобщи, че приоритетите по Оперативна програма „Околна среда“ ще са в областта на кръговата икономика и управлението на отпадъците, чистотата на атмосферния въздух, биоразнообразието и адаптацията към климатичните промени.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема