Кметът Живко Тодоров обяви екипа си

Община Стара Загора през настоящия мандат ще има петима заместник-кметове. Досегашните - Йордан Николов, Иванка Сотирова, инж. Янчо Калоянов и Красимира Чахова остават в екипа на кмета Живко Тодоров. Доволен съм от работата на досегашните зам.-кметове, защото разчитам на хората, с които сме тръгнали заедно, каза кметът. Петият заместник ще бъде Милена Желева. Нейният ресор ще бъде „Култура, туризъм и младежки дейности”. Тя е отговорен човек, с който работя от години.

Милена Желева

А и самите ръководители на културните институции в Стара Загора я предложиха за този пост – обясни Живко Тодоров. Милена Желева има опит като журналист, работила е като ръководител на Пресцентъра на Община Стара Загора и винаги е имала отлични професионални контакти с редакциите на всички медии и с журналистите. Живко Тодоров добави, че необходимостта от пети заместник-кмет е породена от това, че един човек трудно би администрирал „Образование, здравеопазване, социални дейности и култура”, защото това са тежки ресори, в които през този мандат влизат и нови обемни дейности, като сред тях са преминаването на училищата на едносменен режим на работа и създаването на бъдеща Гимназия за даровити деца. В сферата на културата предстоят много дейности за управление и развитие. Милена Желева е общински съветник втори мандат. В предишния местен парламент беше председател на Постоянната комисия по култура, в настоящия е зам.-председател на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата. 

Новата структура на общинската администрация ще бъдат гласувана на сесия на Общинския съвет. Секретарят на Общината е избиран с конкурс. На този пост и в момента е Делян Иванов и нищо не налага променя, уточни кметът Живко Тодоров.

Ресорът на Иванка Сотирова е „Образование, здравеопазване и социални дейности”, на Йордан Николов - „Транспорт, чистота и екология“, на инж. Янчо Калоянов - „Устройство на територията, строителство и инвестиции”, на Красимира Чахова - „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности”.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg