Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“ откриха в Стара Загора

Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“ е създаден в Стара Загора. Изпълнителният директор на Агенцията за регионално икономическо развитие д-р Румяна Грозева го определи като взаимодействие между процеси, насочени към екологична цифрова трансформация. Той е един от четирите одобрени хъба за България, реализирани по програма „Хоризонт“ и „Цифрова Европа“ на Европейската комисия.

Изпълнява се в широко партньорство, а водеща организация е Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора. По този начин Стара Загора и Югоизточен район за планиране официално са част от трансевропейската мрежа от дигитални хъбове, което отваря редица големи възможности за софтуерните компании в региона да излязат на международните пазари.

„Защо беше толкова важно това да се случи в Стара Загора? Свързаността с останалите хъбове у нас, както и в Европа, научната общност и бизнеса, които работят заедно – това са перспективите, които искаме да дава нашият град на младите хора. Всеки един от нас има свое виждане, но целта ни е обща и ясна, тя е посока на развитие за Стара Загора, независимо дали става дума за дигитализация, предприемачество, или надграждане на квалификацията. Целта ни е да бъдем атрактивни за младите специалисти“ – каза по време на откриването зам.-кметът на Стара Загора Радостин Танев.

„Започнахме да говорим по темата за привличане на високотехнологичния сектор преди малко повече от три години. Ефект има – Стара Загора е с одобрен Европейски цифров иновационен хъб, имаме няколко айти компании, които се ситуираха тук, имаме споделени работни места. От огромно значение е и общността, която се създаде и вече работи. В лицето на Община Стара Загора имате надежден партньор, за да заставаме заедно зад всичко, което е полезно за града ни“ – допълни Радостин Танев.

Хъбовете имат мисия и функция да подпомагат както стартиращи предприятия и бизнеси, така и образователната система. Услугите по дигитализация са приложими във всички сфери, стана ясно по време на събитието в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“.

Основната цел е да бъде изграден ключов цифров капацитет на ниво Югоизточен район, който да е в подкрепа на регионалните промишлени екосистеми в тяхната двойна зелена и цифрова трансформация. Това трябва да се случи чрез фокусиране върху ключовите области на високоскоростни компютърни изчисления, обучения за надграждане на цифрови умения (DAS) и киберсигурността, инфраструктурите за данни, управлението и обработката на данни чрез предоставяне на пълния набор от услуги, които Европейският цифров иновационен хъб „Загоре“ може да предложи през следващите 3 години уточни д-р Румяна Грозева.

Европейският цифров иновационен хъб „Загоре“, неговите партньори и трансевропейската мрежа от над 150 цифрови хъба ще предоставят различни типове услуги. Форумът, който съпровожда официалното представяне на „Загоре“, продължава през целия ден и включва разнообразни панели, които целят да бъдат максимално полезни на бизнеса – с реални примери и дискусии, консултиране и практически насоки. 

hab otkrivane

www.infoz.bg  www.infoz.bg