Прием на документи за кандидатстване за нови отоплителни уреди в Стара Загора

От 5 април 2023 г. е отворено кандидатстването по основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ на Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. На сайта на Община Стара Загора са публикувани критериите и указанията. Документите могат да се подават всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа в Община Стара Загора – бул. „Цар Симеон Велики“ 107, партер.

Поканата ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 31 декември 2023 година. Класирането ще се случва на три части, по следния график:

  • за подадените формуляри от 5 април до 31 май – крайната дата за обявяване е 15 юни;
  • от 1 юни до 31 август – крайна дата за обявяване е 15 септември;
  • от 1 септември до 31 декември – крайната дата за обявяване е 15 януари 2024 година.

life ip

Кандидати, които са подали документи за участие в Пилотната фаза на проекта и са включени в резервния списък, се класират по право за участие в Основната фаза за същия имот и за същото отоплително оборудване. В случай, че желаят да продължат участието си в проекта и да им бъде подменено отоплителното оборудване през Основната фаза, те трябва да посетят офиса на Програмата в Община Стара Загора, където да подпишат актуализирания образец на Декларация Д1. Те не подават наново пакета от документи, а на място ще се обработи потвърждението им за участие, но не по-късно от крайния срок за кандидатстване, който е 31 декември.

Одобрените кандидати за подмяна на уреди от първата покана за кандидатстване по Основната схема, които имат сключени договори, нямат право да кандидатстват отново по настоящата покана.

Главната цел на проекта е да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици – основен проблем на качеството на въздуха в България. Замърсяването с фини прахови частици най-често е резултат от използването на твърдо гориво за битовото отопление през зимата, съчетано с емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт.

Критерии, указания и документи за кандидатстване по програмата

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg