Изграждат първото в Стара Загора екологично и иновативно междублоково пространство

Зам.-кметовете на Стара Загора Радостин Танев и арх. Мартин Паскалев дадоха начало на строително-монтажните дейности за изграждане на иновативно междублоково пространство в кв. „Железник“, което да преодолее ефекта „Градски топлинен остров“. Между блоковете на „Загорка“ № 31; ул. „Загорка“ № 33, ул. „Старозагорско въстание“ № 26 и ул. „Старозагорско въстание“ № 28.

Ще бъде създадена екологична зелена зона с подходящо оформена алейна мрежа от материали, които ще осигуряват минимално поглъщане на слънчевата топлина, с цел намаляване на последващото ѝ отделяне, кътове за детски игри и спорт, както и пергола с внедрена соларна станция за зареждане на мобилни устройства. Проектът предвижда още мини система за събиране на дъждовна вода, която да подпомогне поливането на растителността, парково осветление със соларно захранване, информационно табло за измерване на температура в реално време и други.

„Климатичните промени са един от големите проблеми, които стоят пред всички нас в световен мащаб. В тази посока работим целенасочено, за да устоим на това предизвикателство. В кв. „Железник“ ще имаме един зелен остров, който ще даде възможност за изцяло иновативно облагородяване на пространството. Съоръженията ще бъдат възможно най-екосъобразни. Подобни инициативи ще бъдат винаги подкрепяни, защото това е част от зелената политика на Община Стара Загора“ – посочи ресорният зам.-кмет Радостин Танев. Той добави, че новият облик трябва да се получи в рамките на 5 месеца и апелира жителите на блоковите, между които ще се работи, за търпение и толерантност по време на ремонтните дейности.

„Проектът, който е с обща стойност 5 476 244,97 лв., се изпълнява в партньорство. Водещ е Национален доверителен екофонд (НДЕФ), а партньор от страната донор е Норвежката асоциация на регионалните и местните власти (KS) заедно с осем български общини – Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и София. Община Стара Загора е разработила и предстои да реализира иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в градското развитие“ – каза Георги Симеонов, директор Дирекция „Инвестиции и европейски програми“ на Общинска администрация. От думите му стана ясно, че инвестицията в кв. „Железник“ ще е на стойност над 500 хил. лева. Проектант и изпълнител на СМР е „Тандем 1“ ЕООД, София.

Пилотният проект на Община Стара Загора се изпълнява в рамките на Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ и се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014 – 2021) чрез ОП „Опазване на околната среда и климатични промени“ по Приоритетна ос „Климат“.

По време на събитието зам.-кметът на Стара Загора арх. Мартин Паскалев уточни, че се работи по включването на междублокови пространства, имащи нужда от реконструкция, в Бюджет 2024 г. на Общината. 

parva kopka

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема