Община Стара Загора разработва проект „Стратегия за развитие на предприемачеството, иновациите и дигитализацията в областта“

Отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора подготвя проект „Стратегия за развитие на предприемачеството, иновациите и дигитализацията в областта“, както и пътна карта за внедряването ѝ. Той е финансиран от Европейския съюз посредством Инструмента за техническа подкрепа.

Проектът има за цел да допринесе за структурна реформа в областта на предприемачеството, иновациите и дигитализацията (ПИД), целяща постигане на устойчиво развитие на икономическата екосистема.

В контекста на своя двоен преход както по отношение на устойчивост, така и на дигитализация, област Стара Загора следва да насърчи икономически си дейности и да преструктурира местната бизнес среда към високотехнологични производства и услуги с интензивно използване на знания. Областта следва да развие екосистемата на предприемачеството, иновациите и дигитализацията и да се възползва от търговски възможности и привличане на инвестиции като начин за смекчаване на демографските тенденции и задържане на младото си население. Проектът е свързан с ключов приоритет на политиката на Европейския съюз – развиване на силна и жизнеспособна икономическа база и има за цел да подпомогне областта и местните власти в подобряване на техния капацитет за проектиране, развитие и прилагане на политики.

Предоставеното съдействие на област Стара Загора ще бъде осъществено чрез изпълнението на следните дейности:

  • Изготвяне на анализ на текущото състояние в сферите на предприемачеството, иновациите и дигитализацията и сравнителен анализ;
  • Разработване на стратегия и план за действие за подобряване на предприемачеството, иновациите и дигитализацията в областта с участието на широка група заинтересовани страни – публични администрации, бизнес, финансови, образователни институции и неправителствени организации;
  • Идентифициране на търговски възможности, привличане на инвестиции и организиране на промоционални дейности;
  • Изграждане на капацитет на местните и областни власти и ключови икономически партньори и оператори.

Съдействието се предоставя от ноември 2023 г. до февруари 2025 г.

В случай че България предприеме последващи действия на регулаторно, институционално и оперативно ниво по проектните дейности и препоръки, се очаква предоставеното съдействие да доведе до следните резултати:

  1. По-ефективна политика за предприемачество, иновации и дигитализация в област Стара Загора.
  2. Капацитет на администрациите и заинтересованите страни за стимулиране на икономическите и иновационни дейности в област Стара Загора.

Проектът е достъпен за широката общественост. Общината е отворена към идеи и предложения на гражданите за развитието на проекта. Заинтересованите страни, които желаят да допринесат, могат да изпращат своите предложения на следния имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

новини Стара Загора  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24