финансови инструменти за микрокредитиране

Представяне на финансови инструменти за микрокредитиране

Областен информационен център – Стара Загора организира информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране чрез Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ в Стара Загора и Казанлък на 17 май.

Представители на Фонд мениджър на финансови инструменти в България и финансовите посредници ще предоставят информация за финансовия инструмент за микрокредитиране със споделен риск по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и предстоящите финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Финансовите инструменти се използват в България за първи път през предходния програмен период 2007 - 2013 г. чрез инициативата JESSICA за градско развитие и инициативата JEREMIE за финансиране на малките и средните предприятия. Финансовите инструменти представляват специализирани финансиращи схеми, които ще играят все по-голяма роля в бъдеще, като все по-голяма част от бюджета на ЕС се заделя за тях.

Събитието е насочено към представители на бизнеса и активни млади хора от региона, търсещи възможности за реализиране на своите бизнес идеи.

Информационните срещи ще се проведат:

• Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ 94 в зала на Комплекс „Форум” на 17 май от 10:15 часа
• Казанлък, ул. „Искра“ 25, зала 28, ет. 2 на 17 май от 16:00 часа.

Областен информационен център – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.infoz.bg  www.infoz.bg