144 594 души имат право да гласуват в община Стара Загора

144 594 души имат право да гласуват в община Стара Загора

Общият брой избиратели в община Стара Загора е 144 594 души, от които 2 617 са със заявено желание за гласуване по настоящ адрес, сочи справката на Дирекция „Гражданско състояние“ към този момент. Избирателните секции на територията на общината са 208, като в града – 149, а в селата – 54. Секциите в специализирани институции са 4, а мобилната е една.

В изборния ден пълнолетие навършват трима старозагорци. Най-възрастните избиратели са мъж на 104 години, който има право да гласува в секция № 52 и жена на 105 години – в секция № 71.

Регистрираните в България за участие кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и разпределението по видове избори и по пол, са посочени в следната таблица:

Вид изборОбщ брой кандидатиМъжеЖени
Брой%Брой%
Общински съвет 29 477 19 895 67% 9582 33%
Кмет на община 1 253 1 037 83% 216 17%
Кмет на кметство 5 040 3 856 77% 1184 23%
Кмет на район 463 330 71% 133 29%

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: