На 1 октомври ще се проведе тренировка на системата за ранно предупреждение

Централизирано от Националния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и от Оперативен център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на 1 октомври в 11:00 часа ще се извърши задействане на сиренната система с акустичния сигнал „Въздушна опасност“.

sireni

Трениравката е във връзка с Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност. Тя ще се проведе в градовете Стара Загора и Гълъбово.

От МВР призовават гражданите да запазят спокойствие по време на техническата проверка.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема