Община Стара Загора набира хора за преброяване на бездомните кучета

В изпълнение на Националната програма и Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора“, Община Стара Загора набира хора, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в общината. Преброяването ще се извърши в рамките на месец ноември 2021 г.

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания – опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина.

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани в два екипа – един за територия на град Стара Загора и втори- за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на община Стара Загора. Към двата екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 29.10.2021 г. в Деловодството на Община Стара Загора. Необходимите документи са:

  • Заявление за участие в свободен текст;
  • Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в наредба №4;
  • Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина;
  • Копие на документ за самоличност.

Конкретните условия и методика на преброяването, както и допълнителна информация може да получите тук.
Телефон за допълнителна информация: 042 614606

dog

www.infoz.bg  www.infoz.bg