Община Стара Загора набира доброволци за преброяване на безстопанствените кучета

Община Стара Загора набира хора, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината. Преброяването трябва да се извърши в периода март - юни или септември – ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в рамките на месеците април и май 2022 г. Преброителите трябва да отговарят на следните минимални изисквания – опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

dog 1

При липса на кандидати за преброители ще се приемат и кандидати, обучаващи се по специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като за целта представят уверение от съответното висше учебно заведение.

За преброяването са необходими четири души, които ще бъдат сформирани в два екипа – един за територия на град Стара Загора и втори – за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на Община Стара Загора.

Към двата екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 25.03.2022 г. в стая 401, ет. 4, сградата на Общинска администрация – Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики“ № 107.

Необходими документи:

  • Заявление за участие в свободен текст
  • Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в наредба №4
  • Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.
  • Копие на документ за самоличност
  • Уверение от ВУЗ (в случай, че кандидатите са студенти).

Конкретните условия и методика на преброяването, както и допълнителна информация.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg