Приет е Общият устройствен план на Стара Загора

Приет е Общият устройствен план на Стара Загора

С пълно мнозинство Общинският съвет на Стара Загора одобри окончателния проект за Общ устройствен план (ОУП) на общината. Изработването му стартира през 2020 г. Предварителният проект беше подложен на експертна оценка, проведе се и обществено обсъждане. Проектантският екип отрази допълненията и се съобрази до голяма степен с всички предоставени становища и предложения. Това съобщи арх. Мартин Паскалев, председател на Постоянната комисия по териториално и селищно развитие и транспорт.

Той обясни, че градът ще се разширява в източна и западна посока за жилищното строителство, а на юг ще се развива потенциалът за бизнес и инвестиции. „В плана вече влизат всички 51 старозагорски села, със съответните конкретизирани територии за застрояване“ - допълни той.

IMG 4389

„Благодаря на екипа, който работи по проекта, както и на всички общински съветници, включили се активно в дейностите“ - подчерта по време на дебатите по предложението кметът на община Стара Загора Живко Тодоров. „На първо място трябва да отбележим, че се премахват наличните противоречия по отношение на действащи подробни устройствени планове, които се разминаваха с предходния Общ устройствен план. С приемането днес се разрешават проблемите на хората и на администрацията. Така обезпечаваме и съществуващите зелени площи, което е в синхрон с нашата политика“ - допълни кметът. Той посочи като важно достойнство на плана възможността да се привличат нови инвеститори със създаването на нови индустриални терени. „Перфектен Общ устройствен план няма – той трябва да дава визия за цялостния дух и визия за развитие и управление. Всяко едно инвестиционно намерение ще продължи да се разглежда обстойно, така че да не бъде в ущърб на хората“ - подчерта Живко Тодоров. Съветниците подкрепиха и оставането в сила на досега действащите подробни устройствени планове.

На 40-ото заседание на местния парламент бяха разгледани общо 76 предложения. Гласувано беше финансовото подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция. 17 са документите, които отговарят на изискванията и одобрените ще получат подкрепа в размер на 3 000 лева.

Упълномощен беше представител на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на Индустриална зона „Загоре“ АД, което е свикано заради постъпил интерес за закупуване на имот. „Индустриална зона „Загоре“ е на път да бъде запълнена. Отново повдигам въпроса за развиването на терените на Летище Стара Загора като индустриална зона – това е основният и най-добър начин да отговорим на предизвикателствата, които стоят пред нас по повод Зелената сделка и предстоящите трансформаци. Стара Загора трябва да има добра и работеща алтернатива. Считам, че трябва да се обединим около това да поискаме от държавата летището, на което да бъде запазена пистата. Така тези 2200 дка да бъдат развити, да изградим необходимата прилежаща инфраструктура и тези терени да привличат инвеститори, търсещи големи терени“, призова кметът на общината. Той припомни, че „Загоре“ няколко пъти не бе предпочетена от компаниите, защото не може да отговори на изискване за размер на предлаганите площи. „Бъдещето на Стара Загора е свързано с тази тема. Вярвам, че ще намерим консенсус с Общински съвет и ще направим стъпки в тази посока, за да привличаме големите инвеститори“ - каза по време на заседанието Тодоров.

На второ четене одобрение получи Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора /приета с Решение № 664 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Стара Загора/. Приет бе и Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора. Избрани бяха общинските съветници, които да участват в състава Експертната комисия по чл. 9, ал. 1 от Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на културни проекти в Община Стара Загора. Това са Дарин Петков, Петър Желязков, Валентина Бонева и Явор Гънчев.

С 31 гласа „За“ беше подкрепено изграждането на паметник на Тодор Александров в Стара Загора.

Общинският съвет утвърди промени в общинската транспортна схема, касаещи разписанието на автобус № 204 – СБА – Гробищен парк 2. Съветниците подкрепиха и продължаване на дейността на триажен ковид кабинет в ДКЦ I, с работно време от понеделник до петък.

IMG 4397

www.infoz.bg  www.infoz.bg