Обявена е процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора

Общинският съвет открива процедура за определяне на 50 души – кандидати за съдебни заседатели, за Окръжен съд – Стара Загора, за мандат 2023 – 2027 година. Документите се приемат от 1 юли в oеловодството на Община Стара Загора, всеки работен ден от 9 до 16:30 часа, а срокът е до 1 август 2022 година включително. Изискванията към кандидатите са да бъдат на възраст от 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в община Стара Загора.

sadebni zasedateli stara zagora

Задължително е също да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да нямат психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район, за който е избран; участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Пълната информация и необходимата документация са публикувани в сайта на Община Стара Загора, в секция Обявления на Общински съвет на адрес https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya-na-obshtinski-savet/priem-na-dokumenti-za-sadebni-zasedateli-za-okrazhen-sad-stara-zagorabg-1.

Съдебните заседатели получават възнаграждение за участието им в открити и в закрити съдебни заседания и за участие в тайно съвещание за постановяване на присъда. Възнаграждението се определя почасово, включително и за започнат час, на база дневно възнаграждение в размер на една 22-ра част от 60% от основната заплата (съответно за районен съдия или за окръжен съдия), но не по-малко от 20 лева на ден. Броят часове, за които се дължи заплащане, е реално отработеният и не се ограничава от осемчасовия работен ден.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема