Смъртните случаи по пътищата – какъв е броят им?

През 2022 г. 20 640 души са загубили живота си по пътищата в държавите на Европейския съюз. Това показват публикувани данни на Европейската комисия за смъртните случаи по пътищата през 2022 г. Броят на загиналите при автомобилни катастрофи се е увеличил с 4% в сравнение с 2021 г., като това е свързано и с повишаване на трафика на моторни превозни средства след пандемията от коронавирус.

car accident

В дългосрочен план се отчита тенденция на намаляване на броя на жертвите на пътни инциденти с минус 9% спрямо годината преди пандемията. Темпът на намаляването обаче е бавен и поставя под съмнение осъществяването на целта на Европейския съюз за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи до 2030 г. Освен това напредъкът продължава да бъде неравномерен в отделните държави членки. Литва и Полша отбелязват най-голямо намаление – повече от 30% между 2019 г. и 2022 г., въпреки че процентът на смъртност в Полша остава над средния за Европейския съюз.

Общото класиране на смъртността във всяка държава не се е променило значително от периода преди пандемията. Най-безопасните пътища са в Швеция (22 смъртни случая на един милион жители) и Дания (26). Румъния (86) и България (78) са отчели най-високите равнища на смъртност през 2022 г. Средната стойност за Европейския съюз през 2022 г. е 46 смъртни случая по пътищата на един милион жители.

Предварителните данни за първите шест месеца на 2023 г. показват, че броят на смъртните случаи по пътищата в Европейския съюз е леко намалял в сравнение със същия период на 2022 г. Страни като Белгия, Франция, Словакия и Финландия регистрират значителен спад, докато Латвия, Литва, Португалия и Швеция бележат значително увеличение.

Днес Европейската комисия е домакин на ежегодните награди за високи постижения в областта на пътната безопасност, с които се награждават иновативни проекти за пътна безопасност в Европа. За тазгодишната награда бяха номинирани близо 80 инициативи в областта на пътната безопасност. От тях са избрани 15 проекта от Белгия, Чехия, Ирландия, Испания, Италия, Австрия, Полша, Словения и Словакия.

През 2018 г. Европейския съюз си постави за цел до 2030 г. да намали броя на смъртните случаи по пътищата с 50%. Тази цел е определена в Стратегическия план на ЕК за действие по пътна безопасност и Рамката за политика в областта на пътната безопасност 2021 - 2030, които съдържат и цели за постигане на нулева смъртност по пътищата до 2050 г.

Данни за 2022 Данни за 2023 г.
(първите шест месеца)
  Абсолютно число Коефициент на милион население % промяна в абсолютния брой
през 2022 г. по отношение на:
Тенденция спрямо
същия период в:
  2022 2022 2021 2019 Средно 2017-19 2022
ЕС - 27 20 640 46 4% -9% -11% -
Белгия 540 46 5% -16% -13% ↓↓
България 531 78 -5% -15% -17% -
Чехия 527 50 -1% -15% -15% -
Дания 154 26 18% -23% -15% -
Германия 2 788 33 9% -8% -12% -
Естония 49 37 -11% -6% -12%
Ирландия 155 31 14% 11% 9%
Гърция 635 61 2% -8% -10% -
Испания 1 746 37 14% -1% -3% -
Франция 3 267 50 11% 1% -1% ↓↓
Хърватия 275 71 -6% -7% -13% ↓↓
Италия 3 159 54 10% 0% -4% -
Кипър 37 41 -18% -29% -28% ↓↓
Латвия 113 60 -23% -14% -19% ↑↑
Литва 120 43 -19% -35% -35% ↑↑
Люксембург 36 56 50% 64% 30% -
Унгария 537 55 -1% -11% -13%
Малта 26 50 189% 63% 47% ↓↓
Холандия 655 37 29% 12% 14%
Австрия 370 41 2% -11% -10%
Полша 1 896 50 -16% -35% -34%
Португалия 618 60 10% -10% -7% ↑↑
Румъния 1 633 86 -8% -12% -14%
Словения 85 40 -25% -17% -14% ↓↓
Словакия 266 49 8% -1% -1% ↓↓
Финландия 196 35 -13% -7% -15% ↓↓
Швеция 227 22 8% 3% -15% ↑↑
Швейцария 241 28 21% 29% 11% ↓↓
Норвегия 124 23 55% 15% 16% ↓↓
Исландия 9 24 0% 50% -33% ↓↓

Източник : база данни CARE (Пътни злополуки в общността). Цифрите обикновено са тези, докладвани от полицията. Няколко държави имат значителна степен на международен трафик, което оказва влияние върху броя на смъртните случаи в страната. Процентните промени в таблицата се основават на абсолютния брой смъртни случаи, а не на процент на милион жители. Данните за населението са от Евростат.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg