Проф. Добри Ярков участва в кръгла маса „Среща за Европейските университети“

Ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков участва в знакова кръгла маса „Среща за Европейските университети“. Събитието е организирано от Посолството на Франция в България / Френски институт в България, в сътрудничество с българското Министерство на образованието и науката, френското Министерство на висшето образование и науката (MESR), Посолството на Испания в България.

Престижното събитие е в рамките на испанското председателство на Съвета на Европейския съюз.

С какво българските университети са важни за алиансите? С какво алиансите са важни за българските университети? – това са основните теми, които разискваха участниците в събитието.

А ключовите пунктове, които проф. Ярков представи своето виждане в полемиката на кръглата маса, бяха: Актуално, интердисциплинарно и пазарно-ориентирано образование; Интердисциплинарен подход в образованието за подготовка на нови по характер компетенции за новите индустриални екосистеми; Включване на университета в глобалните образователни програми – превенция на климатичните изменения, опазване на околната среда, зелени политики и устойчиви механизми за приложение, продоволствена сигурност; Интегритет, равнопоставеност и социално включване; Фундаментални научни изследвания, които да намерят реализация посредством трансфера на знания и технологии; Успешно изграждане на международна партньорска мрежа, съобщиха от пресцентъра на висшето училище в Стара Загора.

prof yarkov 1

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема