Axpo приключва финансовата 2022/23 година с изключително добри резултати въпреки трудния период

Axpo – най-големият производител на възобновяема енергия в Швейцария – приключи успешно финансовата 2022/23 година. Общите приходи на Групата за отчетния период възлизат на 10,451 млрд. швейцарски франка (над 21 717 120 185 лева), което е малко по-малко в сравнение с предходната година. Стратегията на компанията за диверсификация в различните бизнес сфери и географски пазари се оказа ключова за този успех.

axpo

Общият приход за периода възлиза на 8,378 млрд. швейцарски франка, което представлява намаление с около 30% спрямо предишната финансова година и се дължи най-вече на значително по-ниските цени на електроенергията и газа. По-ниските цени и по-голямата експлоатационна готовност на електроцентралите доведоха и до значително намаляване на разходите за закупуване на енергия с 65% – до 3,454 млрд. швейцарски франка. С коригирана EBIT в размер на 2,689 млрд. швейцарски франка, Axpo постигна изключително добри резултати, като най-голям принос за това има международният бизнес с клиенти и търговия.

Главният изпълнителен директор на Axpo Кристоф Бранд отбеляза: „Поради изключителната нестабилност, която се наблюдаваше на пазарите в различни моменти, последните осемнадесет месеца бяха много трудни, но Axpo успя да излезе от този етап още по-стабилна, тъй като стратегията ни за диверсификация в различни бизнес области и държави отново се оправда.“

Axpo успешно разшири дейността си в областта на възобновяемите енергийни източници и иновативните решения за клиентите и търговията с енергия. Общият размер на направените от компанията инвестиции възлиза на 475 млн. швейцарски франка, от които 230 млн. швейцарски франка са инвестирани в Швейцария. Компанията е и един от пионерите в производството на соларни инсталации в Алпите. В допълнение към съоръжението на язовир Мутзее, което е в пълна експлоатация от септември 2022 г., компанията разработва още два проекта. Тези инсталации са част от инициативата на Axpo за използване на слънчевата енергия и ще имат важен принос за надеждното електроснабдяване, особено през зимния период.

Axpo работи по различни проекти за батерии в страната и чужбина. Както в Швейцария, така и в цяла Европа, Axpo има активен принос за развитието на водородната икономика и започна изграждането на първите си мощности за производство на водород в Швейцария.

В резултат на проучване сред клиенти и участници на пазара, през тази година Axpo оглави престижната класация за наградата „Energy Risk Commodity Rankings“ като най-добрият търговец на електроенергия в света. Това отличие е признание за възможностите на Axpo да предоставя на своите клиенти новаторски решения и адаптирани енергийни продукти и услуги, дори и в сложна обстановка.

През финансовата година Axpo си постави за цел постигане на нулеви нетни емисии и до 2030 г. компанията ще сведе до нула емисиите на CO2 от собственото си потребление на електроенергия и от своя автопарк. А в по-дългосрочен план – до 2040 г., Axpo иска да декарбонизира емисиите в пряката си сфера на влияние и по този начин да надвиши законовите изисквания. Като краен резултат до 2050 г. Axpo се стреми да постигне неутралност по отношение на климата по цялата верига за създаване на стойност.

Въпреки сложната обстановка, финансовата година 2022/23 се оказа една от най-успешните за Axpo. Като водеща международна компания в областта на енергетиката Axpo продължи да оказва силно влияние: допринася значително за сигурността на системата за енергийни доставки, за напредъка на енергийния преход и изграждането на ВЕИ мощности, както и за разрастването на бизнеса на клиентите с решения за търговия с енергия.

Повече информация може да намерите на адрес www.axpo.com/annualresults

За Axpo:

Axpo се ръководи от една основна цел: да осигури устойчиво бъдеще чрез иновативни енергийни решения. Axpo е най-големият производител на възобновяема енергия в Швейцария и международен лидер в търговията с енергия и маркетинга на слънчева и вятърна енергия. Axpo съчетава опита и експертните умения на своите над 6000 служители, които се вдъхновяват от стремежа си към иновации, сътрудничество и въздействаща промяна. С помощта на авангардни технологии Axpo създава иновации, за да отговори на непрекъснато променящите се потребности на своите клиенти в над 40 държави от Европа, Северна Америка и Азия.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg