Тракийски университет обяви, че създава Завод за преработка на кожи по немски образец

Да се изгради в Ямбол завод за преработка на кожи от едър и дребен рогат добитък - тази идея на ректора на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков беше обсъдена по време на посещението в провинция Саксония, във FILK Фрайбург изследователски институт за кожи и кожени изделия. Амбициозният проект може да се осъществи с участието на Факултета по техника и технологии в Ямбол към Тракийския университет и специалистите на FILK институт.

zavod 1

В него близо 20 години работи българката Антоанета Тромер, която в презентацията си показа съвременни технологии и прие с готовност инициативата за съвместна дейност, както и да изнесе цикъл от лекции пред студентите в Ямбол.

Вградени сензори, вградени електроди и наночастици в текстилни влакна, супер модерни машини и иновации в текстилната индустрия - това бе представено на българските учени, предприемачи и представители на общини в Саксонския текстилно-изследователски институт, който се намира в град Кемниц. В института се разработват технологии още за рециклиране на техническия текстил, дигитализация на работните процеси, тестване и сертифициране на лични предпазни средства и геосинтетика. В проекта futureTEX - бъдещ модел за традиционните индустрии в четвъртата индустриална революция, институтът работи с партньори за разработване на визии и модели за бъдещето на текстилната индустрия. Сред тях може да се включат и учени от специалността „Дизайн, технология и мениджмънт на модната индустрия“ от Факултета за техника и технологии в Ямбол. Тази възможност беше обсъдена по време на срещата в Индустриалната търговска камара на гр. Кемниц, в която са представени фирми, работещи в сферата на текстилната индустрия, сензорните технологии, структурните промени в лигнитните региони и концепциите за възобновяема енергия.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема