Основният лихвен процент в България се повишава

Българската народна банка повиши основния лихвен процент, като корекцията влиза в сила от 1 февруари 2023 г. и простата годишна лихва е в размер на 1,82 на сто. БНБ през пети пореден месец определя по-висок основен лихвен процент, като спрямо януари 2023 г. той е с 0,4 процентни пункта по-висок. Това е и най-високото му ниво от юли 2009 г.

lihven procent

Вдигането на основната лихва в България идва след 6 години, в които размерът ѝ не беше променян и остана на рекордното дъно от 0,00%. Цикълът на повишаване започна през октомври 2022 г., а от декември основния лихвен процент беше на ниво над 1%.

През последните месеци редица водещи централни банки по света вдигнаха своите основни лихви. Сред тях е и Европейската централна банка, която вероятно ще продължи усилията си за охлаждане на инфлацията с ново затягане през тази седмица.

По закон Българската народна банка не може да взема решения по свое усмотрение за вдигане или сваляне на основния лихвен процент. Може единствено да го определя на база средната лихва, постигната при реално сключените сделки на пазара.

osnoven lihven procent

Нивото на основна лихва, която винаги действа от първия до последния ден на съответния месец, няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и търговските банки в България. С увеличаването ѝ обаче расте законната лихва за забавяне на погасяване на задължение както за физически лица, така и за бизнеси. Тя се формира като сбор от основния лихвен процент (ОЛП) плюс 10 процентни пункта – механизъм, който не е променян от близо 30 години.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24