Черно море

350 млн. лева са инвестирани в опазване на чистотата на българското Черноморие

България е инвестирала близо 350 млн. лева чрез оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ в изграждането и реконструирането на пречиствателни станции за отпадъчни води по черноморското крайбрежие. Изградени са три нови пречиствателни станции.

Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по повод на Международния ден на Черно море, който се отбелязва на 31 октомври.

Три са новоизградените пречиствателни станции: Бургас - Банево - Ветрен - Минерални бани, Бургас - Горно Езерово и тази в Созопол. Реконструирани са пречиствателните станции в Несебър, Поморие и Варна - Акациите. Изградени са и над 230 км канализация и 142 км водопроводи.

Със средства от новата Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ ще се изграждат пречиствателни станции в Приморско и в „Златни пясъци“, с което се покриват всички големи курортни селища по крайбрежието.

За опазване на Черно море ще допринася и откритият наскоро във ВВМУ „Никола Вапцаров" във Варна Център за интегрирано управление и МОСВ мониторинг на бреговата зона. Проектът е финансиран с  1,15 млн. eвро чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. Центърът ще обединява цялата налична информация на ресорните институции за състоянието на морските води, развивайки уникално в европейски и регионален мащаб звено за борба с нефтени разливи.

Международният ден на Черно море се отбелязва на 31 октомври от 20 години. Датата е определена през 1996 г. със Стратегическия план за действие за възстановяване и защита, подписан от правителствата на шестте черноморски държави - България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Планът съдържа 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективното управление на биоразнообразието и реализацията на екологични проекти в региона.

Черно море е сравнително “младо” - преди около 8 хил. години е било сладководно езеро. То е близо два пъти по-малко солено от Световния океан - в 1 литър повърхностна черноморска вода се съдържат средно около 17 грама соли, а в 1 литър океанска - средно 35 грама.

Териториалното море (12-милната зона) на България по протежение на 378-километровата граница е с площ  6360 кв. км.

Черно море се подхранва от над 2 млн. кв. километра водосборен басейн, около една трета от площта на континентална Европа. Всяка година в него постъпват около 350 куб. км речни води от територията на над 20 държави от Европа и Мала Азия.

Максималната дълбочина на Черно море е 2212 метра. Северозападната му част е по-плитка и в нея се вливат големите реки Дунав, Днепър, Днестър, Дон и Буг. Връзката му със Световния океан е чрез 35-метров естествен канал, т.н. Босфорски залив.

По повод Международния ден на Черно море на 31 октомври в Бургас ще се състои среща на високо ниво. В нея ще участват представители на страните по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещката конвенция) - България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна, както и представители на Черноморската комисия, ЕС, Международната комисия за опазване на река Дунав, академичните среди, дипломати, министри, бизнеса и неправителствения сектор.

cherno more 02

www.infoz.bg