Сухопътната граница между Русия и Беларус са затворени за граждани на ЕС

Сухопътната граница между Русия и Беларус е затворена за граждани на ЕС

Българските граждани, които възнамеряват да пътуват директно от Руската федерация до Република Беларус, както и в обратното направление, трябва да използват самолет, съобщават от Министерството на външните работи.

Руската федерация е отправила за това официално препоръка към гражданите на трети страни

Към момента през граничните контролно-пропускателни пунктове на сухопътната граница между Република Беларус и Руската федерация нямат право да преминават граждани на ЕС и трети държави. Право да преминават имат само гражданите на Руската федерация и Република Беларус. Контролно пропускателният пункт „Красная горка“ на магистрала М1 „Беларус“, често използван по маршрута Минск - Смоленск - Москва, е затворен за граждани на ЕС и трети държави, независимо от това дали притежават обикновени, служебни или дипломатически паспорти. През него се пропускат само граждани на Руската федерация и Република Беларус. Същото важи и за друг известен маршрут – Гомел - Брянск, използващ магистрала М 10.
 
Отсъствието на международни пропускателни пунктове на сухопътната граница между Република Беларус и Руската федерация за граждани на ЕС и трети държави означава, че влизането с автомобил, автобус или влак в Руската федерация от Република Беларус може да се извърши само през Латвия, Естония или Украйна.
 
Наличието на разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Руската федерация или в Република Беларус също не дава право на граждани на ЕС или трети държави за преминаване през сухопътната им държавна граница.
 
Чужденци, преминали през сухопътната граница между Руската федерация и Република Беларус, подлежат в Руската федерация на санкция за незаконно преминаване на границата.

www.infoz.bg (по информация на Министерство на външните работи на РБългария)

 

На подобна тема