Подписите на преводачите ще се заверяват от нотариусите

Подписите на преводачите ще се заверяват от нотариусите

Заверката на подпис на оторизиран от Министерството на външните работи (МВнР) преводач на документи ще се извършва от всички български нотариуси по места, а не както досега от централното управление на министерството в София.

Това предлага заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева с промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Измененията са публикувани за обществено обсъждане на сайта на министерството и в портала за обществени консултации, съобщиха от пресцентъра на правосъдното министерство.

Проектът за изменения има за цел да улесни гражданите и бизнеса и да ускори административните процедури при извършване на преводи, легализация и заверка на документи и други книжа.

„В момента заверките на подписа на преводача се извършват само от нашите служители в Централното управление в София, което води до значителни затруднения за българите, които живеят извън столицата. Основен приоритет на нашето правителство е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса във всички сфери и това поредно улеснение е част от мерките, които активно предприемаме в системата на МВнР за подобряване на обслужването” - каза вицепремиерът Захариева.

В момента преводите на документи и книжа, които трябва да бъдат заверени от МВнР, се носят на ръка в Служба „Заверки и легализации” към дирекция „Консулски отношения”, което изисква отделянето на сериозен времеви и финансов ресурс. С предвижданите промени ще отпадне необходимостта представители на преводаческите фирми или гражданите да пътуват до Централно управление на външно министерство в столицата единствено с цел да заверят превод на определен документ. За услугата в момента МВнР събира такса от 15 лв., а при нотариусите същото ще струва 5 лева без ДДС.

„Нашите нотариуси работят в 133 населени места в България и е налице възможност за всеобхватно обслужване на гражданите в цялата страна. Нотариалната камара подкрепя напълно усилията на министър Захариева за намаляване на административната тежест и ще продължим да работим в тази посока. Приветстваме прагматичния подход на министър Захариева, а именно вниманието към детайла, който е решаващ за постигане на желаните резултати”, заяви нотариус Димитър Танев, председател на Съвета на нотариусите.

За да бъде гарантирана правната сигурност и професионалното ниво на превода, в доклада си Екатерина Захариева предлага преводачът да се легитимира пред нотариуса с документ, издаден от МВнР, че е вписван в списъка с юридически лица, извършващи официални преводи на документи и други книжа. До момента екипът на вицепремиера Захариева предприе следните действия за намаляване на административната тежест във ведомството:

  • Инсталиране на ПОС терминали за плащане с банкови карти на гишетата в Централното управление на МВнР в София и премахване на плащането с държавни таксови марки
  • Поетапно въвеждане на плащане с банкови карти в консулските служби в чужбина. В момента това вече е възможно в Атина, Рим, Хага и Милано
  • Предложения за промени в Закона за българските лични документи, които дават възможност паспорти и лични карти да се вадят само с едно посещение на консулска служба в чужбина (ако гражданинът подаде документи онлайн, трябва да получи готовия документ лично ИЛИ ако подаде заявление пред консулски служител, ще може да получи документа си по куриер на домашен адрес). Двойно намаляване на срокове за издаване на документи, заявени в чужбина (бързата услуга ще е за 30 дни, а не за 60, а обикновената – за 45 дни, а не за 90). Валидността на паспортите ще е вече 10, а не 5 години, като тази мярка ще влезе в сила от 2020 г.
  • Намаляване на таксата за издаване на временен паспорт (от 67 на 50 евро) и за издаване на свидетелство за съдимост (от 20 на 10 евро) с промяна на тарифите за таксите, които се събират от МВнР
  • Улесняване на процедурата по включване на преводачески агенции в списъка на юридическите лица, извършващи официални преводи.
  • www.infoz.bg