стари автомобили

За старите автомобили ще се плащат по-големи данъци

Средно с 30% ще се повиши данъкът на автомобилите със сертификат Евро 1, 2 и 3. Това засяга 2,4 млн. автомобила. За по-мощните автомобили налогът остава по-висок, но в сравнение с досегашния ще има намаление от около 10 - 20% за най-екологичните автомобили. Това са автомобилите, които имат категория Евро 6.

Категорията от типа Евро е записана в талона (голям отрязък) на всеки автомобил, произведен след въвеждането на категоризацията. Поставянето на екологичния компонент при изчисляване на данъка компенсира донякъде досегашната практика, при която собствениците на нови коли плащаха много повече, въпреки че превозните им средства замърсяват въздуха най-малко. За автомобилите с газови уредби няма да има данъчни облекчения. Искането налогът да се плаща там, където колата се кара, а не по адресна регистрация също отпадна. Промените, свързани с новите размери на данъците, влизат в сила от 1 януари 2019 г.

С трудно събран кворум и в напрегната обстановка депутатите приеха новите данъчни нива. Те са част от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в преходните и заключителните разпоредби на който са събрани измененията за 2019 г. на всички данъчни закони. Най-сериозната корекция е в Закона за местните данъци и такси, където не само се променят ставките, а целият модел на облагане. Идеята е да се премине плавно към екологично двукомпонентно облагане на автомобилите. Според БСП промяната на модела не е част от предизборната програма на ГЕРБ и на коалицията на Обединените патриоти и поради тази причина кабинетът няма да оцелее до началото на 2019 година.

Предвижда се размерът на данъка да се обвързва не само с мощността на двигателите, а и с екологична норма. Повишеният данък не цели увеличение на приходите в общинските бюджети, а постигане на по-ниско замърсяване на околната среда и на въздуха - така от ГЕРБ защитиха гласуваните промени.

Прехвърлянето на собствеността върху моторно превозно средство вече ще става след проверка за платен данък върху него в система в Министерството на финансите. Ще се изисква и декларация от прехвърлителя, че няма непогасени други данъци, свързани с превозното средство. Проверката за платен данък ще може да се извърши и с документ, издаден или заверен от общината.

Сред важните промени е и това, че от догодина нотариусите ще бъдат задължени да декларират в общините всяка сделка с недвижим имот или моторно превозно средство. В 7-дневен срок те трябва да уведомят какъв данък за придобиване е платен и върху каква сума. Целта е да се осигури на общините своевременна и точна информация на каква цена се сключват имотни сделки и продажби на автомобили, която после да се използва като база за определянето на годишните данък сгради и данъка за моторните превозни средства.

Относно имотите и отстъпката, която се ползва при основно жилище, тя ще се ползва само за едно основно жилище, а не както е сега – за няколко, ако са в различни общини.

Направените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане бяха гласувани без дебати. Не се стигна и до обсъждане на повишение на съществуващите прагове за одит на малки и средни фирми, както настояваше бизнесът.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

Теми: