Фермерите ще получат 0,40 лева отстъпка за литър газьол

Фермерите ще получат 0,40 лева отстъпка за литър газьол

Със заповед на министъра на земеделиетo, храните и горите Румен Порожанов е определена отстъпка в размер на 0,40 лева от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2016 г.

До края на 2017 г. ще бъдат изплатени близо 73 млн. лева по схемата, а останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2018 г., съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

От предходната кампания процесът по кандидатстване за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” е облекчен и заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Отпадна задължението за водене на дневник. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи, Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите.

Помощта се изплаща на земеделските стопани под формата на парични средства, а не както досега под формата на ваучери за гориво.

www.infoz.bg

На подобна тема