Променят се теоретичните изпити за нови шофьори

Променят се теоретичните изпити за нови шофьори

Регистър на всички автосервизи в страната се създава чрез нов Закон за пътните превозни средства. Новият закон създава задължение сервизите да дават гаранция за извършените ремонти. Ще се посочва и произходът на частите, които се използват.

Целта е автомобилите да излизат на пътя технически изправни, заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов по време на конференцията „Заедно за по-безопасни пътища“. Тя беше организирана от Съюза на българските автомобилисти.

Сега действщия Закона за движението по пътищата се променя и се създават два нови закона – Закон за водачите на превозни средства и Закон за пътните превозни средства, както и съответната нормативната уредба към тях.

По отношение на пунктовете за технически прегледи, Ангел Попов обяви, че контролът е затегнат и на много пунктове са наложени санкции, а други са затворени. Основните нарушения са неправомерно преминаване на технически неизправни автомобили и допускане на такива с неплатени данъци. Също така Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започва да анулира удостоверенията за техническа изправност, издадени в нарушение, каза още Попов.

Заместник-министърът информира още, че в част от пунктовете се подменят камерите за видео наблюдение с по-добри и се инсталират допълнителни, като това ще обхване всички обекти.

Променяме начина на обучение, изпитите и контрола на младите водачи” - обяви още Ангел Попов и напомни, че от повече от една година работи съвременна система за контрол на теоретичните изпити, т.нар. „бели стаи“. Попов обясни, че драстично са намалели опитите за нерегламентирано взимане на изпити, като се забелязват отделни случаи, при които лица с фалшиви лични карти се явяват вместо конкретни кандидати.

„За да се справим с този проблем, сме оборудвали изпитващите със специални средства за разпознаване на фалшивите лични карти. Предстои да свържем нашата системата с тази на МВР, така че при сканирането на личната карта автоматично да се проверява дали е фалшива, каза още заместник-министърът. Работи се и по промяна на изпитните въпроси, се планира да бъде намален броят на въпросите и да се въведе втора част на изпита, в която да има видео казуси, които да тестват реакцията на изпитваните, каза още заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов.

www.infoz.bg  www.infoz.bg