Обсъждат се по-ниски такси върху парични преводи в евро и други валути

Обсъждат се по-ниски такси върху парични преводи в евро и в други валути

Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент гласува регламент, с който да бъдат значително намалени таксите за парични преводи извън еврозоната. Докладчик беше депутатът от Европейската народна партия Ева Майдел.

„България е държавата с най-високи такси върху парични преводи в евро, а също и в други валути. С приемането на този регламент целим още през 2019 година да бъдат значително намалени таксите върху банковите преводи. В момента в България за превод от 10 евро понякога плащаме 15 евро такса, т.е. това е необосновано висока такса и с този регламент целим тези такси да бъдат значително по-ниски. Румъния е държавата с вторите най-високи такива такси и въпреки това те са наполовина по-ниски от таксите в България” – заяви Ева Майдел.

Ева Майдел обясни и как регламентът ще се отрази на картовите разплащания: „В регламента има две части. Втората част на регламента адресира плащанията с карта и тегленията от банкомат с карта в чужбина. В момента, това, което се случва, когато вие теглите в чужбина с вашата банкова карта, обикновено има запитване дали искате да платите в местната валута или във валутата, за която картата е издадена от вашата банка. Но няма повече информация. Т.е. не знаете какви са таксите, не знаете какъв е обменния курс към момента. Регламентът цели да даде по-голяма прозрачност, като вече ще се показва обменният курс и пълната цена, която ще ви струва тази транзакция, както и всякакви други такси. И човек ще може да избира дали да я направи и в коя валута” – обясни депутатът от Европейския парламент.

Оптимистичният вариант е таксите върху парични преводи в евро, както и в други валути, да бъдат намалени значително до средата на 2019 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg