ТЕЦ „Брикел“ - Гълъбово спря работа

ТЕЦ „Брикел“ - Гълъбово спря работя след установено горене на биомаса

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора издаде в понеделник принудителна административна мярка за спиране на котли с номера 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел“ - Гълъбово. Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса.

Това е правено в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството.

Едно от основанията за налагане на мярката е установено при проверка на дружеството на 3 септември 2019  г. - наличие на биомаса на транспортната лента, която подава гориво към работещ котел, както и съхранение на големи количества балирана слама с осигурен достъп до централата.

Наложената принудителна административна мярка на ТЕЦ „Брикел“ е с оглед невъзможността на оператора да гарантира спазването на екологичното законодателство чрез осигуряване на необходимите условия за съответствие на експлоатацията на инсталацията с действащото Комплексно разрешително. Мярката влиза в сила от днес, 09.09.2019 г., и срокът на нейното действие е до преустановяване на извършване на нарушението - се казва в съобщение на Министерството на околната среда и водите.

Във връзка с разпореждане на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров Министерство на околната среда и водите предприе незабавни действия за извършване на проверки на място в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

На подобна тема