ТЕЦ Брикел трябва да почисти неразрешените горива, които съхранява

ТЕЦ „Брикел” трябва да почисти неразрешените горива, които съхранява

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора издаде предписания на ТЕЦ „Брикел” ЕАД – Гълъбово, до 25 септември да отстрани съхраняваните горива на площадката на топлоцентралата, които не са разрешени според действащото Комплексно разрешително. До 30 октомври 2019 г. е срокът за почистване на биомасата, съхранявана на площадката на Брикетна фабрика.

Предписанията са издадени от експертите на РИОСВ – Стара Загора при извънредната проверка на място вчера, когато беше приложена принудителна административна мярка за спиране на котли от №1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема