Над 2 млн. лева ще бъдат изплатени за компенсиране на щети по земеделски култури

Над 2 млн. лева ще бъдат изплатени за компенсиране на щети по земеделски култури

Започна прием на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ до 15 октомври 2019 г.

Финансовото подпомагане ще бъде изплатено до 8 ноември. Утвърденият финансов ресурс за 2019 г. по схемата е от 2,144 млн. лева.

Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., при следния интензитет от производствените разходи по култури:

  • Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед - до 30%;
  • Фуражни култури - до 80%;
  • Плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически култури - до 80%.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи следствие на настъпили през 2019 г. неблагоприятни климатични условия.

Земеделски производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на 50% от полагащата се помощ. Практиката показва, че в голяма част производителите не застраховат продукцията си. Това изискване не се отнася за щетите, причинени от суша, както и измръзване на плодни пъпки при трайните насаждения. При тях помощта се изплаща без редукция, съобщава на сайта си Държавен фонд "Земеделие".

www.infoz.bg  www.infoz.bg