Годишен финансов отчет (ГФО) през 2021 г. – срок и обявяване

Процесът за подаване на документите за обявяване на годишен финансов отчет за 2020 г. е без промяна спрямо предходната година, когато беше обновен. Електронната услуга на администрацията работи чрез Единния портал portal.registryagency.bg и обединява Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Направената през 2020 г. промяна беше очаквана от доста години, като преди това подаването на документите за обявяване на годишен финансов отчет изискваше повече усилия от собственик на фирма, който е решил сам и чрез интернет да мине през задължителния процес. Проблеми имаше с използването на процеси на java, които изискваха инсталиране на сравнително обемен софтуер, но най-вече заради несъвместимост с новите версии на браузърите.

Казаното във втората част на тази статия описва практическия процес на подаването на документите чрез сайта на Агенцията по вписванията. Това не е пиар статия, а се базира на реално преминат процес, след изчитане и съобразяване с всички особености и препоръки за работа със специфичен софтуер, нужен за процеса на електронно подписване. Целта на казаното е да бъде от полза и да спести усилия. Препоръчваме да прочетете статията до края преди да започнете работа със сайта на Агенцията.

aes

Изискването за обявяване на годишен финансов отчет (ГФО) чрез публикуване в Търговския регистър е регламентирано чрез Закон за счетоводството (чл. 38, ал. 1) и е задължително за предприятията. През 2020 г. заради извънредното положение, въведено заради пандемията от коронавирес, срокът за публикуване на документите беше удължен с три месеца и тази корекция се запази и през 2021 г., т.е. срокът е до 30 септември 2021 г. (а не както е обичайно 30 юни). Това е регламентирано чрез §33 преходните и заключителните разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Срокът за публикуване на одитираните ГФО и на Одиторския доклад за 2020 г. също е до 30.09.2021 г.

Годишен финансов отчет публикуват в Търговския регистър към Агенцията по вписванията всички търговски дружества, еднолични търговци и кооперации, които са извършвали дейност през 2019 г. В зависимост от приложимите счетоводни стандарти и категорията предприятия, се определя какво трябва да съдържа ГФО на всяко едно предприятие.

👉 Какво е нужно, за да подадете като управител самостоятелно ГФО през 2021 година – без да заплащате за услугата на адвокат или на счетоводна кантора?

Можете да преминете през процеса, използвайки съвременна версия на операционната система и актуална версия на браузъра (Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari). Цитираме имената на тези четири браузъра, защото точно те са посочени в информация на Агенция по вписванията, в която се уточнява още, че порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри.

Подгответе следните неща (примерът е за малко предприятие*):

  • необходимите документи*: Г2 – Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, което съдържа Баланс и Отчет за приходите и разходите (ако е приложим) – това е електронен формуляр в електронната система на Агенцията по вписванията, в който се попълват лични данни (група Г, виж по-долу); 📌 файл на ГФО; 📌 Документ за внесена държавна такса (при подаване чрез интернет таксата е 20 лева). Плащането може да се извърши и чрез сайта на Агенцията по вписванията, като последна стъпка от процеса, след електронното подписване на Заявление Г2 и приложенията към него; 📌 Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове. Тази декларация също е налична като форма в сайта на Агенцията и е нужно само да се подпише електронно; 📌 Решение на едноличния собственик на капитала - прикрепва се файл в секцията за приложения. Документите, които се прилагат като файлове, трябва да се сканират и се препоръчва да се преобразуват в pdf файлове, които могат да съдържат и повече от една страница.
  • 📌 квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден на юридическото лице. Приемат се КЕП от петте доставчици на удостоверителни услуги. Вижте информацията за средства за автентикация в портала.Там на второ място е посочен Сертификат от Агенция по вписванията, като се уточнява, че такъв се издава само лично на физическо лице и на място в офис на Агенция. 📌 Нужен е и софтуер на БОРИКА (виж в края на статията).

Можете да направите регистрация в портала, като въведете поисканите лични данни и след това да добавите (от потребителското меню) персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите. Този код обаче няма да ви позволи да подпишете цифрово документите, т.е. за това е нужен КЕП.

годишен финансов отчет през 2020 г. - регистрация

годишен финансов отчет през 2020 г. - портал

Качване на документите в базата на портала

От менюто Регистри разпънете секцията Заявления и изберете нужното – в случая Група Г и ако работите с електронен подпис (КЕП) на компютъра си, ще имате достъп и до страницата Г2 Заявление за обявяване на годишни финансови отчети. Трябва да имате регистрация и да влезете в потребителския си профил, за да продължите.

Следвайте формата, като попълните исканите данни и прикачите последователно документите, като избирате приложимото за тях описание от предварително зададените в портала.

За да преминете без проблеми през последната стъпка, която е за начина на уведомяване при евентуален отказ, изберете първо, че желаете до получите съобщението на пощенски адрес и въведете данните там, а после може да смените избора си на уведомление чрез имейл.

Ако нещо не е попълнено коректно, системата ще маркира в червено проблема и няма да ви пусне да продължите.

Подписване и подаване на заявлението

Приемаме, че на конкретния компютър имате вече инсталиран софтуера за управление на квалифицирания електронен подпис и съответните сертификати. Ако това не е така, следвайте стъпките от процеса, който е обяснен от издателя на подписа.

годишен финансов отчет през 2020 г. - електронен подпис

За подписването в портала на Агенцията по вписване е нужно да направите инсталация на софтуер на БОРИКА, който е предоставен безплатно (BissSetup.exe е с файлов размер 80,5 Mb (препоръчваме този файл) или 89,8 Mb ако ще ползвате софтуера с инсталатора на „Майкросойфт“). В случая коментираме процеса при работа с операционната система на „Майкросойфт“, но е възможно да преминете през процеса и ако сте потребител на Mac OS или някоя от Линукс дистрибуциите. За да се ползва виртуален сертификат на B-trust е необходимо да има закупен и в срок квалифициран електронен подпис от БОРИКА, т.е. тази възможност не замества наличието на КЕП. Споменатият софтуер на БОРИКА работи обаче и с КЕП на другите издатели. Фирменият КЕП от B-trust е с цена от 50,40 лева за срок от една година (без четец), при „Инфонотари“ цената е 60 лева.

 След инсталацията на Biss и нужно да се промени настройка от иконата, която се е появила в групата до часовника (обичайно е долу в дясно), а не от тази на десктопа. При клик с десен бутон на мишката променете Избор на Удостоверение от маркираното на Хранилище на Windows.

Това е достатъчно, за да се върнете на страницата на Търговския регистър и за завършите подписването. Необходимо е да укажете вашия сертификат и да потвърдите с верен ПИН код. За да сте сигурни, че няма нещата са наред, може да направите тестово подписване преди да качите документите. Линкът за теста се намира долу вляво на сайта. Под него е линкът, който указва кои са сметките на Агенцията. 

Процесът завършва със съобщението „Заявлението е регистрирано“ и на имейла, даден чрез регистрацията в системата, ще получите уведомление от системата на Агенцията по вписванията, в което се цитира входящия номер на заявлението, ЕИК и името на фирмата.

 

www.infoz.bg  Илко Груев | www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24