Кампания срещу насилието, основано на полов признак

Намаляване на насилието, което е основано на полов признак, чрез повишаване на информираността сред жертвите, уязвимите общности и обществото като цяло - това е основната цел на кампанията за информираност „Разруши мълчанието", в която е включена и община Стара Загора.

brackthesilenceБългария може да се възползва от опита на Норвегия в създаването и провеждането на медийни кампании за предотвратяване на насилието, основано на полов признак. Нужно е разпознаване на проблема и нулева толерантност в цялото общество към подобен род насилие. В момента в страната ни се провежда разяснителна кампания и срещи в различни градове.

В Стара Загора проблемът ще бъде поставен и обсъден на 19 октомври 2015 г. от 14:00 часа в зала 2 на Община Стара Загора. На срещата се очаква да се сформира неформална „местна коалиция“ от ангажирани хора, представители на общината, полицията, медиите и граждански организации. Домакини на форума са зам.-кметът Иванка Сотирова и Валентин Лазаров, ръководител на проекта и председател на Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ).

Срещата е част от дейностите на проект, който е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 5 – “Кампании за повишаване на информираността и чувствителността”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014. Програмен оператор е Дирекция „Международни проекти“ на Министерство на вътрешните работи.

В проекта „Разруши мълчанието – кампания за информираност, превенция и защита срещу домашното насилие и насилие основано на полов признак” са включени общините: Столична, Мездра, Плевен, Гоце Делчев, Неделино, Панагюрище, Търговище, Сливен, Стара Загора и Козлодуй.

НАОСБ има два успешно приключили международни проекта, свързани с домашното насилие. Първият проект „ИТЕР” за превенция на детското насилие и вторият „АЙСБЕРГ” - за превенция на насилието над жени по програмата ДАФНЕ III. Водещ партньор по „ИТЕР” беше област Аликанте (Испания) с партньори от Дания, Италия и България. Водещ партньор по „АЙСБЕРГ” беше правителството на Автономна област Валенсия (Испания), с партньори от Великобритания, Франция и България.

Амбицията на екипа на НАОСБ е, след успешното приключване на настоящия проект, да кандидатства като водещ партньор по програмата ДАФНЕ в партньорство с утвърдени организации от Испания, Италия, Дания и Франция. От България ще участват местните коалиции, които ще бъдат създадени при изпълнението на настоящия проект, уточни Валентин Лазаров.Интервю с Валентин Лазаров преди началото на информационната среща в Стара Загора, организирана в рамките на проекта

 

infoz autor  www.infoz.bg