Стандард Профил България

„Стандард Профил България” получи международно признадие за фирмена култура по безопасност на труда

Базирано в Стара Загора предприятие „Стандард Профил България” получи Груповото отличие за най-добра фирмена култура по безопасност на труда. Наградата се дава за добрите резултати във връзка със създаване на устойчиви условия на труд за периода 2016 - 2018 г.

Продължавайки добрите практики от изминалите години, „Стандард Профил Груп” реши да надгради усилията си в сферата на корпоративната социална отговорност, инициирайки седмица по здравословни и безопасни условия на труд и околна среда. Тази инициатива ще се провежда всяка година, както в завода ни в България, така и в останалите локации на „Стандард Профил Груп”. Чрез това събитие целим да се повиши осведомеността и колективното съзнание по отношение на здравето, безопасността и околна среда, казват от ръководството на дружеството.

Стандард Профил Груп” е глобална фирма с повече от 8000 служители и 12 производствени локации, разположени в 7 страни. Групата има повече от 40 години опит в сектора и доставя каучукови уплътнители системи на най-големите автомобилни производители в света.

Започвайки като местен доставчик в Турция преди 42 години, днес фирмата е световна марка, номер 3 в Европа и номер 6 в света.

Стандард Профил България” ЕАД е основана през 2004 г. и е част от Групата „Стандард Профил” - глобален производител на уплътнения за автомобил-ната индустрия. През изминалите години фирмата постоянно разширява асортимента си и открива нови работни места. Компанията залага на непрекъснатото подобрение на качеството и процесите, с цел задоволяване на високите изисквания на клиентите си, част от които са Фолксваген, Фиат, Даймлер, Рено - Нисан и Опел. Скоро след създаването си дружеството става един от най-големите работодатели в региона на Стара Загора.

„Стандард Профил България” ЕАД е социалноотговорна фирма, силно ориентирана към създаване на оптимални условия на труд за своите служители. Усилията на целия управленски екип на „Стандард Профил България” са насочени към непрекъснато подобряване на културата по безопасност и издигане нивото на компетентност на всички работещи във фирмата. В „Стандард Профил България” ЕАД има внедрени системи за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 и за опазване на околната среда ISO 14001. Разработени са групови стандарти за оптимални условия на работната среда, съобразени със законодателствата на всички страни в групата, както и с изискванията на нашите клиенти от автомобилния бранш.

С цел непрекъснато подобряване на условията за работа се следят редица индикатори, между които броят на инциденти с хора и оборудване. Особено внимание се обръща на случаите, близки до инцидент. Тяхното докладване и последващото предприемане на действия за отстраняването им, водят до намаляване на вероятността от възникване на сериозни инциденти. Нашата основна цел е превенция на рисковете, започващи от етапа на проектиране на работния процес, до изпращането на крайния продукт към клиентите ни.

 „Решихме да посветим дните между 24 и 28 юни 2019 г. на устойчивите условия на труд, като проведохме редица мероприятия в завода: проиграване на евакуация при аварийна ситуация; срещи и предоставена информация от психолог към Регионална здравна инспекция - Стара Загора във връзка с вредата от употребата на цигари и алкохол и как да се борим със зависимостта си с тях” – съобщават от дружеството.

Най-дейните и отговорни служители на „Стандард Профил България” ЕАД в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд бяха отличени с награди, връчени от директора инж. Петър Ангелов.

standard profil bulgaria stz01

www.infoz.bg  www.infoz.bg