Община Казанлък предотвратява загубите на минерална вода чрез високотехнологична услуга

Доставчикът на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България А1 въведе първото в страната решение за измерване и дистанционен мониторинг на консумацията на минерална вода в община Казанлък. То е базирано на „интернет на нещата“ и използва стандарта Narrowband-IoT (NB-IoT).

Чрез него Община Казанлък разполага с комплексна система за наблюдение на консумацията от водоизточника до крайния потребител и контролира загубите в реално време. Решението повишава ефективността на работата на представителите на местната администрация, тъй като се увеличава точността на измерването и се намалява времето за реакция при технически проблем по мрежата. Благодарение на високотехнологичната система отпада човешкият фактор по отчитане на консумацията на минерална вода и се свеждат до минимум рисковете от кражба или загуба на вода, добита от минералните извори в региона.

Решението на А1, въведено в община Казанлък, включва достъп до платформа и уеб базиран софтуер за управление и първичен анализ на данните. Системата осигурява достъп до детайлен профил на консумацията на всеки един потребител и позволява проследяването на тенденции при изменение на потреблението. Представителите на общината получават достъп до ключови показатели в табличен и графичен вид, както и експорт на данните в текстови, графични и снимкови формати. Решението предоставя широк набор от индивидуализирани аларми и възможности за известяване по имейл и с SMS.

Иван Иванов, старши директор „Корпоративни продажби“ в А1 България, коментира: „За А1 един от ключовите приоритети е със силата на технологиите да помагаме за решаване на реалните проблеми в обществото. Проектът ни в Община Казанлък е пример за това как дигитализацията и иновациите в сферата на “Интернета на нещата„ допринасят както за оптимизацията на работата на общината, така и за предотвратяване на загубите на минерална вода, и не на последно място – опазване на природните ресурси.“

Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък, заяви: „Превръщането на Казанлък в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчивото развитие на индустрията и туризма, винаги e билo наша основна цел. Вярвам, че чрез въвеждането на модерни, технологични решения като системата на мониторинг и дистанционно измерване на минералната вода, ще постигнем максимална ефективност и осезаема полза за обществото.“

Реализираният в община Казанлък проект включва комплексна високотехнологична система за измерване, дистанционно отчитане и анализ на данните, благодарение на която се предотвратяват загубите на минерална вода от Сондаж 3 до крайните консуматори на услугата. Локациите, които са оборудвани със специализирани ултразвукови водомери и дейта логери, са петте, които черпят вода от сондажа – училище „Антим Първи“, „Градска баня“, хотел „Зорница“, хотел „Казанлък“ и хотел „Роза“. А1 предлага високотехнологичната услуга за комплексен мониторинг и анализ на потреблението на минерална вода в партньорство с „Кюбико“ ООД, експерти в областта на ВиК.

Благодарение на получаваните от високотехнологичната система информация и анализ в реално време представителите на общината могат бързо да реагират в случай на възникнал проблем по водопреносната мрежа. Тестовете на системата показват, че използваното оборудване за измерване отчита и много ниска консумация, характерна за течове в сградни инсталации, и по този начин гарантира, че всяка капка вода добита от Сондажа ще бъде фактурирана от Община Казанлък. За мониторинга на минерална вода се изисква по-различен подход и устройства от обичайно използваните от А1 при мониторинг на водопроводната мрежа на ВиК дружества и индустриални компании. При решението в Казанлък са използвани ултразвукови водомери, които са без подвижни части и са защитени от варовикови отлагания, причинени от специфичния химичен състав на минералните води.

Високотехнологичната услуга на А1 има капацитета да помогне за предотвратяване на загубите на минерална вода и на редица други общини и компании у нас, предвид факта, че България е една от държавите с най-много източници на минерална вода в света, а в Европа е на второ място след Исландия. Според направените от компанията тестове, решението е по-точно и надеждно от до момента използваните в тази насока.

Решението, въведено в община Казанлък, е част от портфолиото от технологични решения на А1 в сферата на „Интернета на нещата“, като интелигентното видеонаблюдение, мониторинг на консумацията на вода в индустриални мащаби, контрол на въздуха, управление на отпадъци, интелигентно осветление и умно паркиране. При тях А1 залага на технологичния стандарт Narrowband-IoT (NB-IoT) заради множеството му предимства – по-добро покритие, по-дълъг живот на батериите (до 5 години), оптимизиран пренос на данни и висока сигурност на връзката. За разлика от другите стандарти за изграждане на мрежи от типа „интернет на нещата“ (IoT), като LoRA, използваният от А1 стандарт NB-IoT позволява изграждане на мрежа от голям брой смарт устройства, които обменят информация помежду си в реално време.

Kazanlak 

www.infoz.bg  www.infoz.bg